Povestea lui Dumnezeu este o poveste de dragoste și de răscumpărare. Povestea sau mesajul care arată cel mai clar această iubire răscumpărătoare este moartea, îngroparea și învierea lui Isus (1 Ioan 3:16). Pavel spune că acest mesaj este de “primă importanță” (1 Corinteni 15: 3). Dumnezeu își descoperă natura Sa prin intermediul invățăturilor Bibliei, aceste învațături fiind doctrinele de bază care formează nucleul convingerilor noastre.

Biblia
Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și este autoritatea finală. (2 Timotei 3: 16). Aceasta a fost descoperită omenirii ca un ghid pentru toate lucrurile care au de a face cu viața noastră și ne învață cum să ne închinăm lui Dumnezeu (Psalmul 119: 105; 2 Petru 1: 2-4). Este completă și finală, este revelația lui Dumnezeu, ne este model și ghid pentru toate lucrurile din această viață (Galateni 1: 8,9; 1 Corinteni 14:37; 1 Timotei 3: 14,15). Biblia ne descoperă planul Evangheliei lui Isus Hristos, prin care putem fi mântuiți de păcatele noastre pentru a primi viața veșnică cu Dumnezeu in veacul viitor (2 Timotei 3: 14,15; Romani 1:16 ; 1 Timotei 4: 8).

Dumnezeu
Există un singur Dumnezeu adevărat, veșnic existent in trei Persoane, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Acestea sunt egale și sunt un singur Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea din nimic și prin puterea Sa, El susține tot ceea ce El a creat. (Romani 8: 22-25; Efeseni 1: 13-14).

Hristos
Isus a fost în mod miraculos născut din Fecioara Maria (Matei 1:20; Luca 1:35) și a devenit carne și sânge (Ioan 1: 1-16; 29-34), fără a înceta sa fie Dumnezeu. El a trăit o viață fără păcat și a făcut multe minuni pentru a confirma divinitatea Lui. El a murit pe cruce ca jertfă perfectă, plata datoriei pentru păcatele noastre (Marcu 10:45). În a treia zi după moartea Sa, El a înviat din morți arătând  biruința Sa asupra păcatului și a morții (1 Corinteni 15: 3-8). El s-a arătat ucenicilor Săi și apoi s-a înălțat la cer și acum stă la dreapta lui Dumnezeu servind drept mediator al nostru.


Duhul Sfânt
Duhul Sfânt este egal cu Tatăl și cu Fiul. El face pe oameni conștienți de nevoia lor de Hristos (Ioan 16: 8-11, 2 Corinteni 6:11). El locuiește si împuternicește în cel credincios ca el să ia chipul lui Hristos (1 Ioan 4:13; Galateni 5:16-26). Prezența Sa în viața noastră este un sigiliu și garanția ca noi suntem copiii lui Dumnezeu (2 Corinteni 1: 21-22).

Botezul
Există o confuzie considerabilă în lumea religioasă despre botez. Unii cred că botezul nu este necesar, alții cred că suntem mântuiți înainte de a fi botezați. Notați ce spune Biblia despre botez:

  • Botezul arată o conștiință bună (curată) fața de Dumnezeu (1Pet. 3:21)
  • Botezul spală păcatele (Fapte. 22:16; 1 Cor. 6:11).
  • Botezul oferă intrare “în” Hristos (Romani 6:3; Gal.3:27)

Cu alte cuvinte, păcatele noastre nu sunt spălate, și nu suntem “în Hristos” până când nu suntem botezați. Deoarece botezul este pentru (spre) iertarea păcatelor (Fapte 2:38), suntem încă în păcatele noastre (și pierduți), până când suntem botezați. De asemenea, ar trebui să ne dăm seama că botezul este o înmormântare (gr. Baptizo = imersie, scufundare) – nu stropire (Romani 6:3-4) și botezul este pentru cei care cred, nu pentru copii (Marcu 16:16).

Este botezul o lucrare? Într-un sens este, Isus spune despre credință că este o lucrare (Ioan 6:29). Suntem mântuiți prin faptele noastre? Nu! Dar trebuie să facem aceste lucrări, inclusiv să fim botezați pentru iertarea păcatelor noastre. Suntem mântuiți prin mila și harul lui Dumnezeu, dar El cere să fim botezați, ca El să ne spele de păcatele noastre. El face această lucrare, dacă urmăm Cuvântul Lui!

Comuniunea
Isus a stabilit Cina Domnului cu puțin timp înainte de moartea Lui. În seara dinainte de crucificarea Sa în timp ce sărbatorea Paștele cu ucenicii Săi, ”Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o, și a dat-o ucenicilor, zicând: Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Apoi a luat un pahar, și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: Beți toți din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor”.(Matei 26: 26-28). “Faceți aceasta în amintirea mea” .(Luca 22:19).

Cina Domnului este un moment care să ne amintească de moartea, îngroparea, și învierea lui Hristos. În timpul acestui memorial pâinea simbolizează trupul lui Hristos și vinul simbolizează sângele lui Hristos. Când credincioșii se adună în Numele Lui, Hristos este prezent în mijlocul lor (Matei 18:20).

Întoarcerea lui Hristos
Hristos se va întoarce într-o zi și ne va chema pe toți la judecată (1 Tesaloniceni 4: 13-18). Necredincioșii vor fi separați de prezența lui Dumnezeu în iad, iar credincioșii vor fi primiți în prezența lui Dumnezeu în cer.

Biserica lui Hristos din București, încercă cu sinceritate să urmeze Biblia și învățăturile sale. Cu toate acestea, mântuirea noastră se bazeaza pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Isus Hristos și acceptarea noastră de a-L recunoaște ca Domn si Mântuitor.