Loading…

”Am căutat un om…”

 

Ezechiel 22:23-31

INTRODUCERE

1. Iuda i-a întors spatele lui Dumnezeu și s-a închinat idolilor asemeni lui Israelul.

2. Ezechiel evidențiază păcatele Ierusalimului și distrugerea lui iminentă:

a. Prorocii au făcut ”negoț” cu poporul – Ezechiel 22:25, 28.

b. Preoții încălcau Legea în loc s-o predice poporului – Ezechiel 22:26.

c. Conducătorii erau ca niște lupi printre oi – Ezechiel 22:27.

d. Oamenii oprimau pe cei săraci și pe străini-Ezechiel22:29.

3. Dumnezeu a căutat un om care să stea ”în mijlocul spărturii” – Ezechiel 22:30.

a. Pentru a mustra poporul lui Dumnezeu pentru păcatele lui și pentru a sta împotriva valului de răutate.

b. Pentru a-i învăța adevărul și pentru a împiedica distrugerea lor de către o națiune păgână.

4. Dar nimeni nu s-a găsit să stea ”în mijlocul spărturii”, astfel că Ierusalimul va experimenta mânia și indignarea lui Dumnezeu – Ezechiel 22:30-31.

5. Întrebarea trebuie să fie pusă și astăzi: “Cine va sta în mijlocul spărturii?”

DISCUŢIE

I. MULȚI SUNT MULȚUMIȚI ÎN A STA PE MARGINE!

A. Necesitatea botezului, supunerea, autoritatea biblică, căsătoria-divorțul și recăsătorirea, cântatul a cappella etc. sunt subiecte atacate atât din interior, cât și din exterior.

1. Mulți sunt preocupați doar de lucrurile lumești- 2Tim.4:10; Luca8:14; Hag. 1:2-6; Mat. 6:19-21; Luca 12:33.

2. Mulți așteaptă ca altcineva să ia atitudine în locul lor – Efes. 6:10-17; Mat. 16:24.

3. Mulți spun: ”Urmează calea mea!”, crezând că este cea mai bună. Calea lui Dumnezeu este cea mai bună! – Prov. 14:12; Ier. 10:23; Prov. 3:5-7; Iosua 24:14-16.

II.PUȚINI SUNT CEI CARE VOR SĂ STEA ÎN ”SPĂRTURĂ”! CINE SUNT EI?

A. Cei care-L iubesc pe Dumnezeu și Cuvântul Lui – 2Cor. 5:14-15; Ier. 20:8-9.

B. Cei care predică și nădăjduiesc în adevăr – 1Cor. 9:14; 2Tim. 2:2; Gal. 6:6.

C. Toți cei care s-au supus adevărului – Ioan 8:31-32; Luca 17:17-18.

III. CARE SUNT CONSECINȚELE DE A NU STA ÎN ”SPĂRTURĂ”?

A. Compromiterea adevărului – 1Tim. 4:1-3.

B. Abandonarea adevărului – 2Tim. 4:1-3.

C. Creșterea nelegiuirii – Rom. 1:18-32.

D. Indignarea și mânia lui Dumnezeu – Rom. 2:7-11.

CONCLUZIE

1. ”Spărtura” este reală și se extinde rapid.

2. Tot mai mulți creștini refuză să stea ”în mijlocul spărturii”.

3. Nu cumva să experimentăm mânia lui Dumnezeu înainte să decidem să stăm în ”spărtură” și să-i sprijinim pe cei care o fac!