Loading…

Ascultarea de Dumnezeu

 

Lecția 4

INTRODUCERE

1. Nu este prima dată când mai-marii norodului (Sinedriul) au cerut apostolilor să se prezinte în fața lor pentru a-și apăra cauza/justifica acțiunile, Fapte 5:26-27 (cf. Fapte 4:5-7)

2. Cu puțin timp în urmă, Petru a vindecat un cerșetor care era olog din naștere (fapt care a atras o mare mulțime) după care acesta a predicat mulțimii adunate în Porticul lui Solomon (o secțiune a Templului din Ierusalim) pe Isus Hristos, Fapte 3:1-26

3. Când Petru și apostolii au fost aduși înaintea Sinedriului, Petru a spus: „Trebuie să ascultăm (să ne supunem voinței) mai mult de Dumnezeu decât de oameni!” (Fapte 5:29) după care a dat o scurtă relatare despre cum Dumnezeu l-a înălțat pe Isus (Fapte 5:30-32).

4. Cuvântul gr. ”peitharcheō ” înseamnă a te supune unei autorități, Tit 3:1

5. De ce/cum trebuie să ne supunem astăzi lui Dumnezeu?

DISCUŢIE

I. IMPORTANȚA ASCULTĂRII

A. A fost poruncită, Deu 10:12-13; 13:4

B. Este o condiție pentru a fi acceptat de Dumnezeu, Exo 19:3-6

C. Este așteptată de la oamenii lui Dumnezeu, Deu 27:9-10

D. Aplicație: Dovadă a prieteniei cu Hristos, Ioan 15:14

II. CE INCLUDE?

A. Supunere cînd Dumnezeu vorbește, Ier 7:21-26

B. Supunere față de legea lui Dumnezeu, Isa 42:18-25

C. Împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, Ecl 12:13-14

D. Aplicație: Supune-te Evangheliei lui Hristos, Rom 1:5; 6:17; 10:16

III. CUM SE MANIFESTĂ?

A. Slujire din toată inima, Deu 11:10-17

B. Credincioșie/loialitate, Ios 22:1-5

C. Fără să te abați, Deu 28:9, 13-14

D. Aplicație: Fii perseverent, Filip 2:12

CONCLUZIE

1. În apărarea sa anterioară, față de Sinedriu, Petru a făcut un comentariu legat de acesta: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.” Fapte 4:19-20

2. Interesul său nu a fost în a se împotrivi Sinedriului, ci de a asculta de Dumnezeu care L-a chemat și L-a însărcinat să predice Evanghelia Fiului Său.

3. Petru și ceilalți apostoli au fost dispuși mai degrabă să moară, decât să nu vorbească despre Isus. Aceștia au vestit cu îndrăzneală adevărul Evangheliei și au facut lucrul aceasta într-un mod care aproape că le-a ”garantat” moartea, Fapte 5:33

4. Noi, creștinii, nu avem doar obligații seculare, ci și obligații spirituale. Una dintre aceste obligații este ascultarea de Hristos. Trebui să-L slujim cu credincioșie ca un semn de recunoștință, pentru mila și harul Său, arătate în actul de mântuire a sufletelor noastre.