Loading…

Ascultarea, momentul loialității

Introducere:

1. Putem asculta 125 până la 250 de cuvinte pe minut. Gândim la o rată de 1.000 până la 3.000 de cuvinte pe minut.
2. Aproximativ 85% din ce învățăm, provine din ascultare.
3. 45% din timpul nostru îl petrecem ascultând.
4. Putem reproduce cam jumătate din ce ne spune o persoană, imediat după ce o auzim.
5. Ascultarea este un element vital în relații.

DEX: “A acorda importanță celor spuse de cineva, a lua în considerație; a împlini o dorință, o rugăminte.”

I. Împăratul Saul

A. Importanța Cuvântului – Deuterenom 17:14-20 

1. Saul face un lucru neîngăduit – 1 Samuel 13:8-14;
2. Porunca lui Dumnezeu cu privire la Amalec – 1Samuel15:1-3;
3. Neascultarea lui Saul față de Cuvântul Domnului – 1 Samuel 15:7-23.
4. Dezamăgirea lui Dumnezeu cu privire la Saul – 1Samuel 15:10,11.

II. Aplicații pentru noi 

A. Importanța Cuvântului – 2 Timotei 3:16,17.

1. Păzim Cuvântul Lui – 1 Ioan 2:3-6; 2 Ioan 1:6-9; Psal 119:1-10.
2. Să rămânem în Cuvânt, nu să ne bazăm pe “intențiile noastre bune” cum a făcut Saul – 2 Ioan1:9; Matei 7:21-27.
3. Ascultarea ne-a pus în stare de har – Romani 6:17,18; Filip 2:12;Efeseni 1:13,14;
4. Iubirea are condiții – Ioan 14:23,24; Ioan 15:10,11.
5. Plata neascultării – Coloseni3:5-10;2Tes 1:6-10; Evrei 10:24-30;

Concluzie:

1. Cuvântul lui Dumnezeu sa fie totdeauna lângă noi, sa stăruim în a lua aminte la el.
2. Să nu ne bazăm pe “intențiile bune”, ci pe Cuvântul lui Dumnezeu.
3. Ascultarea și neascultarea au fiecare drumul ei. Alege pe ce drum vrei să mergi.