Loading…

Autoritatea în credință

Introducere:
A. Autoritatea în credință a fost, este și va fi mereu o problemă existentă în biserică deoarece nu se respectă autoritatea corespunzătoare.

B. Întrebarea noastră ar trebui sa fie: Noi ce autoritate trebuie să respectăm, una lumească sau una cerească?  Matei21:23-27

C. Sunt 4 reguli mari și frecvente după care lumea se ghidează cu privire la autoritate în credință, în care cădem sau putem cădea.

I. Autoritatea majorității

A. În această lume autoritatea o reprezintă majoritatea. Chiar și în multe denominațiuni din păcate doctrina și practica este dată de majoritate.

B. Domnul Isus a avertizat asupra pericolului de a urma majoritatea
    a) Matei 7:13,14.

C. Dacă am fi urmat majoritatea:
    a)Pe vremea lui Noe, am fi pierit în potop – Geneza6:5-22…
    b)Pe vremea lui Iosua am fi pierit în pustie – Numeri14:1-30

D. Urmărirea majorității nu este un ghid bun pentru autoritatea în credință.

Când nu merge cu majoritatea lumea spune…

II. Fă ce crezi (conștiința)

A. Încurajarea multora în această lume suna așa: ”Fă ce crezi, lasă-ți conștiința sa îți fie ghid”. Ajung unii să creadă că nu este așa rău :
    a) să mintă, pentru că sunt minciuni „mici”;
    b) să fure, pentru că fură de la cei ce fură (un fel de Robin Hood);
    c) să aibă alte orientări sexuale nefiind vreo problemă;
    d) să se facă vacanțe din colecta bisericii = „părtășie”
    f) să cocheteze din când in când cu păcatul… etc

B. Și tot așa lumea crede și face ce vrea.
    a) Pavel a slujit lui Dumnezeu dintr-o conștiință bună – Fapte 23:1;
    b) Pavel a prigonit creștinii din această conștiință – Fapte 26:9-11;

C. Conștiința nu este un ghid de încredere pentru autoritatea in credință.

D. Când nu merge cu ceea ce crezi, fa ceea ce simți spune lumea.

III. Fă ceea ce simți (emoție)

A. Pare absurd, dar a simți este standardul multor oameni, din păcate si în rândul creștinilor.

B. Simt ca:
    a) acasă sunt mai aproape de Dumnezeu;
    b) a se vorbi de iad este dur și descurajator;
    c) cântările sunt mai plăcute acompaniate de instrumente;

C. Și așa oamenii fac ce simt.
    a)Petru, a simțit frica și s-a lepădat de Domnul Isus – Matei26:69-74;
    b) Anania și Safira au simțit momentul să mintă – Fapte5:1-11;

„Multe cai pot părea bune omului dar la urma se vad ca duc la moarte” Proverbe14:12.

D. Simțul nu este un ghid bun in autoritatea in credință.

E. Când nici simțul nu merge, lumea spune că ești un om înțelept, ai terminat multe școli și tu ști ce ai de făcut…

IV. Înțelepciunea umană

A. Oamenii cred că prin înțelepciunea lor pot determina binele și răul.
    a) Gândurile si căile lui Dumnezeu Nu sunt ale noastre – Isaia55:8,9;
    b) Dumnezeu nu ne-a salvat prin înțelepciune umana – 1 Corinteni1:18-29;
    c) Pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, a trebuit sa ne-o dezvăluie – 1Corinteni2:9-12;
    d) Dumnezeu a făcut-o prin apostolii Săi inspirați de Duhul Sfânt – Efeseni3:1-3;
    e) Apostolii au împărtășit-o prin scrierile lor – Efeseni3:4,5.

B. Înțelepciunea umană nu determină autoritatea în credință.

C. Ajungem uneori să ne regăsim în aceste lucruri: Facem ceea ce majoritatea face, facem ceea ce credem, facem ceea ce simțim, ne considerăm singuri înțelepți și asta ne pune într-o stare și relație greșită în fața lui Dumnezeu, cum nu ne-am dori să ne regăsim.

V. Ce trebuie să reprezinte autoritate în biserică și în viața noastră?

A. Cuvintele Domnului Isus
    a) Lui i S-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ – Matei28:18;
    b) El este Capul Bisericii și Biserica îi este supusă – Efeseni5:23,24;
    c) Mi-a fost dat să aud: ”Eu ascult de evanghelii, ceea ce Domnul Isus a spus. Da, epistolele sunt bune și ele, dar evangheliile reprezintă autoritate pentru mine.” Oare?

B.  Învățătura apostolilor
    a) Pentru a primi pe Isus, trebuie să primim pe apostolii Săi – Ioan13:20;
    b) Apostolii sunt ambasadorii lui Isus – Marcu16:15,16; 2 Corinteni5:20;
    c) Pentru a asigura acuratețea le-a promis Duhul Sfânt – Ioan14:26; 16:12,13.
    d) Apostolii au scris pentru ca noi să avem înțelegerea lor – Efeseni 3:1-5;
    e) Apostolii au scris pentru a ne aduce aminte – 2 Petru1:12-15; 3:1,2;
    f)  Scrierile lor erau principiile lui Dumnezeu – 1 Corinteni14:37.

C. Totalitatea Cuvântului revelat
    a) Cuvântul lui Dumnezeu a fost transmis – Romani10:18;
    b) Apostolii au vestit întregul plan – Fapte20:27;
    c) Apostolii au vestit toate lucrurile legate de viată și evlavie – 2 Petru1:3;
    d) Cuvântul oferă toate trebuințele pentru a fi complet – 2 Timotei3:16,17.

Concluzii și aplicații:
A. Nu urma o înțelegere lumească pentru a nu rata ținta.

B. Autoritatea este cea care vine de la Isus, pe care a dat-o apostolilor Săi prin Duhul Sfânt si este sub forma Noului Testament.

C. Când ne confruntăm în viața noastră sau în biserică cu provocări trebuie să căutăm autoritate la Cuvântul lui Dumnezeu.

Tu de unde îți iei autoritatea?