Loading…

Avem nevoie de o “nouă Evanghelie”?

 

Trăim într-o epocă modernă, o epocă de mare progres în care lumea s-a schimbat radical. Nici o altă perioadă din istoria omului nu poate concura cu perioada secolului XX. Din moment ce au avut loc atât de multe schimbări, unii oameni au ajuns la concluzia că Evanghelia lui Hristos nu mai este “de actualitate” și că omul are nevoie de ceva nou. Astăzi punem întrebarea: “Oare Evanghelia lui Hristos, care a fost descoperită în primul secol mai satisface nevoile omului modern?”

Omul nu s-a schimbat de când Evanghelia a fost revelată de Dumnezeu în primul secol prin Duhul Lui cel Sfânt; natura fizică a omului a rămas aceeași. Omului încă i se face foame, încă însetează după apă, în continuare obosește, încă se îngrijorează și încă se îmbolnăvește.

Natura morală a omului nu s-a schimbat; dorințele și pasiunile lui sunt aceleași. El își dorește un partener și tot felul de alte lucruri așa cum omul și-a dorit în urmă cu două mii de ani. Omul de azi încă poate fi ispitit de Diavol pentru a-și îndeplini dorințele și pasiunile sale într-un mod ilicit, în același mod în care omul a făcut-o acum două mii de ani (I Ioan 2:15-17). Diavolul încă ispitește pe bărbați și femei în a deveni necredincioși unul față de celălalt la fel cum a făcut-o în zilele lui Pavel (I Corinteni 7:1-5; I Corinteni 5:1-5). Da, omul încă păcătuiește și de aceea are nevoie de un Mântuitor (Romani 3:23; Luca 19:10).

Păcatul nu s-a schimbat de când ne-a fost dată Evanghelia. Nici un păcat nou nu a mai fost adăugat la lunga listă de păcate laborios catalogate în Noul Testament (Romani 1:18-32; Galateni 5:19-21; I Corinteni 6:9-10; Marcu 7:20-23; Apocalipsa 22:18-19; Matei 15:9; I Corinteni 4:6).

Scopul Evangheliei nu s-a schimbat; scopul său a fost să salveze oamenii din păcat (Romani 1:16-17; Marcu 16:15, 16; Luca 19:10; I Cor. 15:1-4). Evanghelia și-a făcut treaba de a salva oamenii din păcatele lor începând de acum două mii de ani (Marcu 16:15-16; Rom. 1:16-17) și cu certitudine va face același lucru și astăzi. Eforturile omului de a schimba Evanghelia au apărut din cauza ignoranței lui față de adevăr (Romani 10:1-3), dorința lui de a-și justifica practicile nelegiuite (Isaia 5:20) și rebeliune (Ioan 5:40;12:48). Omul care caută să schimbe mesajul Evangheliei stă sub blestemul cerului (Galateni 1:6-9; Apocalipsa 22:18-19).

Cred că se poate observa că Evanghelia este întru-totul adecvată pentru mântuirea omului de azi. Ceea ce noi toți trebuie să învățăm este că omul nu s-a schimbat; singurele lucruri care s-au schimbat în lume sunt obiceiurile, metodele și stilul. Păcatul nu s-a schimbat, ispita nu s-a schimbat și nevoile omului nu s-au schimbat. Omul încă are nevoie de Hristos și de sângele Său, de harul lui Dumnezeu (Tit 2:11-12; Matei 26:28), de biserică (Fapte 2:47) și de Evanghelia lui Isus Hristos (2 Tesaloniceni 1:7-9).

Nu, nu avem nevoie de o nouă evanghelie; avem nevoie doar de tot mai multă predicare a Evangheliei vechiului Ierusalim în toată plinătatea ei (Fapte 2, 3, 4, 5). Omul păcătos încă trebuie să audă Evanghelia (Romani 10:17), să creadă Evanghelia (Marcu 16:16; Fapte 8:36- 37), să se pocăiască de păcatele lui (Fapte 2:38), să-L mărturisească pe Hristos (Fapte 8:37) și să fie botezat în Isus Hristos spre iertarea păcatelor (Fapte 2:38; 22:16).