Loading…

Ca niște copilași

 

Matei 18:3

INTRODUCERE

1. Una din cele mai emoționante situații din timpul vieții lui Isus a fost aceea când El a folosit un copilaș pentru a-i învăța pe ucenicii Săi câteva lecții importante, Mat. 18:1-4

2. Unii dintre ucenicii Domnului au vrut să știe cine va fi cel mai mare în Împărăția lui Hristos, lucru ce a provocat o ceartă între ei, Marcu 9:33-34

3. Isus Le-a răspuns prin folosirea unui copilaș. El le-a spus ucenicilor că, pentru a intra în Cer, ei trebuie să se schimbe și să devină ”ca niște copilași”.

4. Câteva din caracteristicile copiilor:

DISCUŢIE

I. INOCENT

A. A cărui minte, motive și principii sunt curate, Mat. 5:8

B. În special, în ceea ce privește părtășia la păcatele altora; în general (în toate lucrurile), în inimă, cuvânt și comportament, 1 Tim. 5:22

C. Cunoscând destinului nostru trebuie să ne purificăm viața chiar acum, 1Ioan 3:2

II. DOCIL

A. Având mintea și inima deschisă față de influența corectă a Adevărului, Iacov 1:21

B. Cel smerit dorește să învețe, Psa. 25:9

C. Fi un Bereean! Ascultă cu atentie, primește cu o minte deschisă, cercetează Scripturile, Fapte 17:11

III. SINCER

A. Cuvântul ”lepădați” este aluzie la a te dezbrăca de haine. Creștinul nu mai trebuie să practice păcatul, 1Pet. 2:1-3

B. Isus a fost acuzat ca fiind un impostor, chiar dacă nu a existat nici o viclenie pe buzele Lui, nici o minciună în învățătura Sa, 1Pet. 2:22

C. Vestiți Cuvântul lui Dumnezeu cu toată sinceritatea, 1Tes. 2:3-4

CONCLUZIE

1. Ucenicii lui Hristos, în loc să discute despre cine va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor, ar fi trebuit să se întrebe dacă ei vor intra în Împărăție, Mat. 18:1

2. Primul pas spre a intra în Împărăția harului este acela ca noi să devenim ”ca niște copilași”: inocenți, docili și sinceri.

3. Dacă primim Cuvântul revelat al lui Dumnezeu cu smerenie și dacă după ce îl primim, umblăm în el cu puritatea și simplitatea unui copilaș, atunci vom putea crește în cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos, 2Pet. 3:18

4. Te-ai smerit tu, ascultând de Evanghelia lui Isus Hristos?