Loading…

Caută-l pe Domnul

1Cronici 16:10-11

INTRODUCERE

1. După neascultarea regelui Saul, îl găsim pe Domnul căutând un om după inima Sa, 1Sam 13:14; Fapte 13:22

2. Inima lui David fiind în părtășie cu Domnul, răspunde cu plăcere chemării Sale, știind că Domnului îi place să ofere copiilor Săi mângâiere, ajutor și binecuvântări de tot felul, Psa 27:7-8

3. 1Cro 16:11 ”Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!”

4. A ”căuta pe Domnul” se referă la inima omului și la procesul nostru de creștere spirituală. Cu cât creștem mai mult în Domnul, cu atât îl căutăm mai mult și descoperim că El este bucuria și sprijinul nostru zi de zi. În cele din urmă, ajungem să înțelegem că puterea noastră este în El.

5. Dacă suntem în căutarea lui Dumnezeu, trebuie să-L căutăm în locul potrivit. Cuvântul Lui este locul potrivit pentru a începe căutarea.

6. Ce implică această căutare?

 

DISCUȚIE

I. Necesită o căutarea activă, Isa 55:6; Ioan 7:33-34; 8:21; 12:35-36; 2Cor 6:1-2

II. Necesită ascultare de El, Deut 1:40-46; 5:32-33; 28:1; Iac 4:7; Evr 12:9

III. Necesită ca El să fie primul, Mat 6:33; 10:37-39; 13:44-46; 22:37; Col 3:17, 23

 

CONCLUZIE

1. Psa 63:1a ”Tu eşti Dumnezeul meu…” David l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod intim, personal. Este o mare diferență între a ști despre o persoană și a cunoaște efectiv acea persoană.

2. Psa 63:1b ”… Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine…” Nu l-a avut David pe Domnul? Da, pentru că El Îl numește ”Dumnezeul meu”. Însă David voia mai mult, voia să-l cunoască mai bine. A-l ”căuta pe Dumnezeu” înseamnă că există întotdeauna mai mult pentru că Dumnezeu este o persoană infinită.

3. Ai spus vreodată: ”Mor de sete!”? Este o expresie pe care majoritatea dintre noi am folosit-o. Poate am spus-o datorită epuizării într-o zi fierbinte de vară sau după ce am mâncat o masă deosebit de sărată. Pentru cei mai mulți dintre noi, este doar o declarație întâmplătoare, pentru alții, este o realitate brutală.

4. Ce se poate întâmpla în mod firesc, se poate întâmpla și în spectrul spiritual. Putem deveni însetați spiritual, chiar dacă avem la dispoziție o cantitate nesfârșită de ”apă vie”, Ioan 7:37-39

5. Nevoia noastră cea mai mare este să-l căutăm pe Isus. El este sursa de apă vie. El ne poate satisface setea din suflet, Ioan 4:10, 14