Loading…

”Ce ai în mână?”

 

Exodul 4:1-9

INTRODUCERE:

1. Ce era în mâna lui Moise?

a. În mâna lui era un toiag.

b. Un toiag era folosit pentru a …

i. Arăta prerogativele sale, (Exod. 7:8-13)

ii. Lovi apele, transformându-le în sânge, (Exod. 7:17,20)

iii. Scoate broaștele din râu, (Exod. 8:5-6)

iv. Preface țărâna pământului în păduchi, (Exod 8: 16-17)

v. Trimite tunete, grindină și foc, (Exod. 9:23)

vi. Aduce lăcustele peste țara Egiptului, (Exod. 10:13)

vii. Despărți Marea Roșie, (Exod. 14:16, 21)

2. Ce era în mâna lui Moise?

a. Ceva simplu, un toiag, care s-a dovedit a fi un instrument folosit în slujba lui Dumnezeu, realizând mai multe lucruri uimitoare. Prin acest toiag din mâna lui Moise, Dumnezeu Îi arată lui faraon cu cine are de-a face. Dumnezeu Îi face cunoscută puterea și supremația Sa.

DISCUȚIE:

I. Ce au avut ei în mână?

A. Șamgar a ucis 600 de filisteni cu un otic de plug, (Judc. 3:31)

B. David a folosit “o praștie și o piatră …” pentru a-l ucide pe Goliat, (1 Sam. 17:50)

C. Văduva a pus în vistierie “… tot ce avea ca să trăiască.”, (Luca 21:1-4)

D. Un băiețel a avut cinci pâini de orz și doi pești, (Ioan 6:1-13)

1. Ce au avut ei în mână?

a. Toți aceștia au avut ceva ce părea să fi fost de mică însemnătate sau ca ne având nici o semnificație, dar acestea s-au dovedit a fi de o mare importanță! Au luat ceea ce au avut și le-au folosit pentru a realiza lucruri mărețe.

II. Ce ai tu în mână?

A. Viața ta, (Iacov 4:14)

B. Timpul tău, (Eclesiastul 12:1)

C. Influența ta, (Matei 5:13-16)

D. Oportunitățile tale, (Matei 25:19)

E. Sufletul tău, (Matei 10:28)

F. Destinul tău, (II Cor. 5:10)

G. Posibilitatea de a alege, (I Împ. 18:20-21)

CONCLUZIE:

1. Ce este în mâna ta?

a. Ce a pus Dumnezeu în mâinile noastre? Multe lucruri care sunt instrumente pentru a fi utilizate în Împărăția Sa. Le folosim în interes propriu sau pentru cauza Lui?