Loading…

Ce semănăm aceea vom secera

 

Galateni 6:7-8

INTRODUCERE

1. Nu este nimeni căruia i se ofere atâta batjocură (desconsiderație) ca lui Dumnezeu. Oamenii umblă pe pământul Lui și neagă existența Sa. Alții recunosc existența Lui, dar prin viața lor sfidează autoritatea (puterea) Sa.

2. Gal 6:7Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Cuvântul gr. ”muktērizo” se traduce prin: a strâmba din nas, a rânji disprețuitor, a lua în zeflemea, a fi sarcastic.

3. Însă, cu toate acestea nu Dumnezeu este cel batjocorit. În măreția Sa divină, El locuiește într-o lumină inaccesibilă, cu mult peste orice pericol de insultă din partea noastră. Nu pe Dumnezeu, ci sufletele noastre, ni le batjocorim atunci când îl ignorăm pe El. Noi înșine suntem cei care ne expunem rușinii și disprețului veșnic.

4. Acțiunile noastre atrag după ele consecințe corespunzătoare cu natura acestora, Gal 6:8

5. Omul se așteaptă să secere ceea ce a semănat, așteaptă să culeagă o recoltă de același fel cu ceea ce a semănat. Aceasta este cunoscută ca fiind una din ”legile naturii”, însă ea este o lege revelată de către Dumnezeu.

DISCUȚIE

I. SEAMĂNĂ ÎN FIREA PĂMÂNTEASCĂ

A. Faptele firii pământești, Gal 5:19-21

B. Caracteristic unei minți degradate, Rom 1:28-31

C. Un ”stil” de viață cu final nefericit, Rom 8:5-8

D. Nu-i mai suntem datori! Rom 8:12-13; 1Pet 4:1-3

II. SEAMĂNĂ ÎN DUHUL

A. Roada Duhului, Gal 5:22-23

B. Caracteristic unei inimi penitente, Ezec 36:26-27

C. Răstignit/am murit cu Hristos, Gal 2:20

D. Am înviat cu Hristos! Col 3:1-10

CONCLUZIE

1. Sunt trei lucruri pe care oamenii le seamăna din abundență în viețile lor: mândria, lăcomia și lipsa de evlavie. Toate sunt păcate condamnate de Dumnezeu (Pro 6:12-19) dar ignorate de orice instanță civilă.

2. Aplicații:

a. viața noastră actuală este timpul în care semănăm în perspectiva unei recolte veșnice.

b. calitatea viitoarei recolte depinde în întregime de ce anume semănăm în prezent.

c. Dumnezeu însuși, este Domnul secerișului moral.

3. La timpul potrivit, vom constata că a meritat să perseverăm în a-L sluji pe Dumnezeu și pe Fiul Său prea iubit, Isus Hristos, Gal 6:9