Loading…

Ce spune Biblia despre Răpire?

 

1Tes 4:17

INTRODUCERE

1. Am văzut un autocolant în urmă cu câțiva ani, care spunea: „În caz de răpire, această mașină va fi fără șofer”.

2. Lumea a inventat un termen și o teologie complet nebiblică numită „răpire”. Ce este aceasta?

3. Cuvântul „răpire” este derivat din latinul ”rapio”, care înseamnă „a apuca, a smulge”. În 1Tes 4:17, Pavel vorbește despre a doua venire a lui Hristos. El declară că ”cei vii” care vor fi martori la întoarcerea Domnului vor fi ”apucați” (gr. Harpagesometha – a apuca, prinde, smulge, trage, lua) în nori pentru a-L întâmpina.

4. Considerați folosirea cuvântului gr. ”harpazo” – Ioan 6:15; 10:12, 28-29; Fapte 8:39

5. Teoria ”rapirii” face parte integrală din speculațiile premilenare. Se afirmă că înainte de o perioadă de șapte ani numită „marele necaz”, sfinții vor fi răpiți de pe pământ pentru a fi cu Hristos (toate acestea se vor întâmpla într-un mod ”tăcut” și ”invizibil”). După acest eveniment, Hristos va veni pe pământ cu Biserica Sa și va începe domnia Sa de 1.000 de ani în Ierusalim (cf. Apoc 20:1-5).

6. Teoria rapirii este clar contrazisă de următoarele fapte biblice:

 

DISCUȚIE

I. Întoarcerea Lui Hristos Va Fi Vizibilă

A. “Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” Fapte 1:11

B. El va fi la fel de vizibil la a doua Sa venire, 1Tim 6:14; 2Tim 4:1, 8; Tit 2:13

C. ”Se va arăta a doua oară” Evr 9:28

D. ”Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea” Apoc 1:7

 

II. Un Sunet Va Însoți A Doua Venire A Lui Isus

A. ”cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu” 1Tes 4:16

B. ”Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet…” 2Pet 3:10

 

III. Va Fi O Singură Înviere

A. O singură înviere atât pentru cei drepți cât și pentru cei nedrepți, Fapte 24:15

B. Va avea loc în acelați ”ceas”, Ioan 5:28, 29

C. Această înviere va avea loc ”în ziua de apoi”, Ioan 6:54

D. Atât cei buni, cât și cei răi vor fi răsplătiți la venirea lui Hristos, Mat 25:31-46; 2 Tes 1:7-10

 

CONCLUZIE

1. Cei care susțin erezia dispensaționalismului susțin că ”în curând” (întotdeauna în următorii câțiva ani), Hristos se va întoarce pe pământ într-un mod ”tăcut” și ”invizibil” pentru a „răpi” pe cei credincioși și pentru a-i învia pe cei morți în Domnul.

2. Întoarcerea lui Hristos va fi vizibilă, nu invizibilă sau secretă, cunoscută doar de câțiva.

3. Doctrina ”rapirii” își are rădăcinile în istorie, nu în Scriptură.

4. Doctrina ”răpirii” este falsă. In plus, timpul revenirii lui Hristos nu ne este dezvăluit (Mat 24:36 ”despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni… ci numai Tatăl.”), prin urmare, trebuie să fim veghetori și credincioși, Mat 24:42-5