Loading…

Chemând Numele Domnului

 

Lecția 1

INTRODUCERE

1. În ziua de Rusalii, Simon Petru s-a ridicat în fața unei mari mulțimi de evrei veniți din întreaga lume și a proclamat un mesaj care a schimbat literalmente viața a 3.000 de oameni în acea zi, Fapte 2:9-11, 14, 41

2. Mesajul pe care Petru l-a propovăduit în acea zi a fost planul prețios al Mântuirii lui Dumnezeu. Este un mesaj care nu s-a schimbat și nici nu și-a pierdut puterea. Este un mesaj care aduce încă nădejde celor lipsiți de speranță, viață celor morți în păcat și iertare celor care se luptă sub povara păcatelor lor.

3. În predica sa, Petru a declarat: ”…oricine va chema numele Domnului va fi mântuit” (Fapte 2:21 cf Ioel 2:32). Având în vedere această afirmație, oamenii se întreabă uneori: ”de ce membrii bisericii lui Hristos insistă că botezul este o cerință pentru a fi mântuit?”

DISCUŢIE

I. SIMPLITATEA PLANULUI LUI DUMNEZEU

    • Pentru a fi salvată, o persoană trebuie să fie conștientă că:

A. Este păcătoasă – Rom 3:23; Ioan 6:44

B. Există un preț al păcatului – Rom 6:23; Rom 5:12

C. Isus a plătit acel preț – Rom 5:6-8

II. CALEA MÂNTUIRII

A. Li s-a spus să se pocăiască – Fapte 2:38a (cf Luca 24:46-47)

B. Li s-a spus să fie botezați – Fapte 2:38b (cf Mat 28:19; Marcu 16:15-16; cf. Saul din Tars în Fapte 22:16)

C. Făgăduințe de care se vor bucura – Fapte 2:38-39

1. Iertarea păcatelor

2. Darul Duhului Sfânt. Ce este acesta?

a. ”Căci făgăduința aceasta este pentru voi…” (vs. 39)

b. Ce făgăduință? – Gen 12:3 (cf Gal 3:8, 14, 22, 28-29)

CONCLUZIE

1. Este evident că simpla „chemare” a numelui lui Hristos nu este suficientă pentru a fi mântuit, după cum a declarat Isus în Matei 7:21; prin urmare, „chemarea” numelui lui Hristos implică mult mai mult decât un simplu apel verbal.

2. Ce ar trebui să facă oamenii când Evanghelia este propovăduită?

a. Să creadă (să știe cu siguranță, cu convingerea că Isus este Domnul care a murit pentru ei) – Fapte 2:36-37

b. Să se pocăiască de păcatele lor (să se întoarcă din păcat la Dumnezeu) – Fapte 2:38

c. Să fie botezați spre iertarea păcatelor pentru a primi darul DS – Fapte 2:38-39

3. Asta este ceea ce ți s-a spus să faci când Evanghelia lui Hristos ți-a fost predicată, sau ți s-a propovăduit o ”altă Evanghelie” (vezi Gal 1:6-10)?