Loading…

Chemarea lui Avraam (lecția 1)

 

Geneza 12:1-9

INTRODUCERE:

1. Domnul l-a chemat pe Avraam din țara lui, din Ur, promițându-i o țară mai bună.

2. Avraam avea să fie ”începutul” unei noi națiuni care va avea ca scop binecuvântarea întregii lumi.

3. Dumnezeu a lucra prin Avraam pentru a salva pe toți cei care vor crede în El.

4. Geneza 12 dezvăluie ”chemarea” lui Avraam.

DISCUŢIE:

A. Avram a trebuit să părăsească patria lui și să se ducă într-un loc pe care nu l-a văzut niciodată.

1. Dumnezeu I-a făcut 3 promisiuni cu condiția ca el să asculte de Cuvântul Lui.

a. Geneza 12:2-3

b. Dumnezeu va face din el un neam mare, Îi va da o țară și în el toate familiile pământului vor fi binecuvântate.

2. Chemarea lui Dumnezeu include întotdeauna responsabilități.

a. Dumnezeu ne cheamă prin Evanghelia lui Isus Hristos (2 Tes. 2:14)

b. Dumnezeu ne promite că vom deveni parte din cea mai mare națiune (1 Pet. 2:9; Apoc. 1:6)

c. Cei care răspund chemării vor fi binecuvântați, li se vor da un nume (Fapte 11:26), și vor fi o binecuvântare pentru lume (Mat. 5:13-14).

B. Avraam a lăsat tot ce-a avut și a devenit ”străin și călător”(Evrei 11:8-10, 13).

1. Ur din Haldeea a fost un centru commercial/cultural bine dezvoltat.

2. Chemarea lui Dumnezeu a însemnat ca Avraam să părăsească unul din cele mai bune locuri din lume pentru ”un loc mai bun”.

3. (1 Pet. 1:17; 1 Pet. 2:11; cf. Psalm 39:12; 119:19).

C. Dumnezeu ne cheamă ”să ieșim din lume” pentru a intra în Împărăți Sa.

1. Coloseni 1:13-14

2. Lumea oferă oamenilor satisfacerea dorințelor trupești (1 Ioan 2:15-17).

a. Prin ochii omului greu se poate vedea plăcerile ”de-o clipă ale păcatului” (Evrei 11:25).

b. Cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie sfârșitul poftei și a celor care trăiesc pentru moment (1 Ioan 2:17; 1 Pet. 1:24).

3. Biblia ne învață că mulți vor fi chemați dar puțini vor fi aleși (Mat. 22:14).

CONCLUZIE:

1. Avraam a fost chemat de Dumnezeu iar el s-a conformat voinței lui Dumnezeu.

2. Dumnezeu I-a făcut trei făgăduințe: țară, neam și o ”sămânță” în care vor fi binecuvântați toți oamenii.

3. Avraam a reușit să depășească orice obstacol, prin credință, pentru că era hotărât să facă toate lucrurile după voia lui Dumnezeu.