Loading…

Chemarea lui Avraam (lecția 2)

 

Geneza 12:1-9

INTRODUCERE:

1. Domnul l-a chemat pe Avraam din țara lui, din Ur, promițându-i o țară mai bună.

2. Avraam avea să fie ”începutul” unei noi națiuni care va avea ca scop binecuvântarea întregii lumi.

3. Dumnezeu a lucra prin Avraam pentru a salva pe toți cei care vor crede în El.

4. Geneza 12 dezvăluie chemarea lui Avraam.

DISCUŢIE:

A. Motivul pentru care mulți sunt chemați dar puțini sunt aleși se datorează faptului că răspunsul trebuie să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu.

1. Drumul din Haran în Canaan a fost de aproximativ 650 km.

2. Avraam avea 75 de ani și Sara era o femeie stearpă.

3. Dumnezeu Îi va da lui Avraam un nume și urmași.

a. Aici promisiunea contrastează cu situația Sarei (Gen. 11:30).

b. Numai ascultarea va aduce binecuvântarea lui Dumnezeu lui Avraam.

i) Romani 4:17

ii) Avraam a nădăjduit (Romani 4:18).

iii) Când Avraam ajunge în țara promisă este întâmpinat de foamete (Geneza 12:10). ”Venirea” lui Avram a fost întâmpinată de greutăți și încercări.

B. Pentru că el a ascultat chemarea lui Dumnezeu, Avraam a trăit ca un venetic (străin).

1. Pentru a fi binecuvântat Avraam a trebuit să se separe de oameni.

a. Nu pentru a-l împiedica pe Avraam să se asocieze cu alti oameni ci pentru a-l împiedica în a fi ca ceilalți oameni.

b. Lumea nu trebuie să-i influențeze pe oamenii evlavioși – oameni evlavioși trebuie să influențeze lumea în bine.

2. Evrei 11:13

a. De ce erau străini pe pământ? Pentru că ei căutau o țară mai bună!

b. Evrei 11:14-16

C. La chemarea lui Dumnezeu trebuie să se răspundă prin: „Iată-mă, vin!“ (Evrei 11:6).

1. Acest „vin“, trebuie să fie prin Isus (Ioan 14:6), prin Cuvântul Său (Ioan 12:48).

2. Creștinii trebuie să se separe de lume, ei caută o țară mai bună (2 Cor. 6:14-18).

CONCLUZIE:

1. Avraam a fost chemat de Dumnezeu și el a răspuns ”venind” în conformitate cu voia lui Dumnezeu.

2. Dumnezeu a promis că-l va binecuvânta pe acest om cu un nume mare, urmași și o țară.

a. Avraam intră în țara promisă doar pentru a face față foametei.

b. Dumnezeu promite urmașilor lui Avraam țara Canaan (Geneza 12:7); dar, soția lui Avraam era stearpă iar canaaniții stăpâneau țara.

3. Avraam a reușit să depășească orice obstacol, prin credință, pentru că era hotărât să facă toate lucrurile după voia lui Dumnezeu.

4. Dumnezeu încă cheamă pe oameni să vină la El (2 Tes. 2:14 – ”Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos.”).