Loading…

Chemarea lui Ghedeon

 

Evrei 11:32; Judecători 6:11-14

INTRODUCERE

1. Cei patruzeci de ani de odihnă (Judecători 5:31), în urma înfrângerii lui Sisera, au luat sfârșit. Trăind vremuri de prosperitate, copiii lui Israel au făcut ce era rău înaintea Domnului.

2. Dumnezeu a pedepsit pe Israel prin asuprirea Madianițior.

3. Acesta a fost un exemplu al harului și al milei lui Dumnezeu față de Israel, deoarece opresiunea avea să-i facă să se-ntoarcă la El. Ar fi fost mai rău dacă Dumnezeu i-ar fi lăsat în păcatele lor.

4. Dumnezeu îl cheamă pe Ghedeon să lupte împotriva Madianițor. El era cel mai mic copil al unei familii fără însemnătate din tribul lui Manase.

DISCUŢIE

I. Aprobarea a fost dată: “Domnul S-a uitat la el…” – Jud. 6:14

1. Ce vede Dumnezeu când se uită la tine? – Tit 3:3-6, 7, 8

a. Dumnezeu vede că ești prețios (3:3-6), Ioan 3:16; Rom. 5:6-8; 1Ioan 4:9-10.

b. Dumnezeu vede că ești desăvârșit, (3:7a), Evr. 10:1-3, 9-10, 12-14, 16-18.

c. Dumnezeu vede că ești privilegiat, (3:7b), Ioan 14:1-3; 1Petru 1:3-5; Apoc. 21:4.

d. Dumnezeu vede că ești profitabil, (3:8), Mat.5:13-16; Efes.2:10; Col.1:10.

II. Porunca a fost dată: “Du-te cu puterea aceasta pe care o ai…” – Jud. 6:14b

1. Zorobabel, guvernatorul Ierusalimului, s-a confruntat cu ceea ce părea a fi o sarcină imposibilă. Dumnezeu I-a vorbit și I-a spus să reconstruiască templul, Zaharia 4:6.

a. Dumnezeu este singura noastră nădejde, 2Cronici 20:12; Psa. 25:15.

b. Dumnezeu ne-a dat pacea Lui, Filipeni 4:7; 1Împărați 19:10-13.

c. Să ne supunem suveranității lui Dumnezeu, 1Cronici 29:11-12; Isaia 55:8-9.

III. Promisiunea a fost făcută: “...și vei scăpa pe Israel din mâna lui Madian…“- Jud. 6:14c

1. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios, 2Tes. 3:3; 2Cor.1:20.

2. Dumnezeu și-a împlinit întotdeauna promisiunile:

a. Noe – va fi scăpat din potop, Geneza 6:17-18.

b. Avraam – va avea un fiu, pe Isaac, Geneza 17:19.

c. Moise – va scoate pe copiii lui Israel din țara Egiptului, Exodul 3:10.

d. David – îi va fi întărit tronul pe veci, 2Samuel 7:12-13.

3. Speranța noastră se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu, Evrei 6:18-19; 1Cor. 15:51-52; 1Ioan 3:2; 2:25.

CONCLUZIE

1. Ascunzându-se de frică pentru viața sa, Ghedeon a fost total surprins când îngerul Domnului l-a chemat să conducă o luptă împotriva dușmanilor lui Israel, Madianiții.

2. Din exemplul lui Ghedeon, putem învăța că cei mai utili slujitori ai lui Dumnezeu sunt aceia care își recunosc neputința și privesc către El pentru putere.

3. Răbdarea lui Dumnezeu și arătarea puterii Lui prin intermediul lui Ghedeon ar trebui să ne încurajeze să vedem că, deși putem fi uneori temători, puțini la număr și fără prea mare putere, Dumnezeu va avea în continuare victorie prin noi.