Loading…

Cine decide ce este moral?

 

INTRODUCERE

1. Timpurile se schimba. Noi obiceiuri evoluează. Standardele moralității sunt într-o continuă schimbare. Societatea acceptă astăzi, un comportament care nu era tolera ieri.

2. Totuși, societatea nu este cea care determină un comportament acceptabil, Dumnezeu face acest lucru! Ieremia 10:23

3. Dacă credem că problemele morale sunt decise de vremurile în care trăim, atunci diavolul ne-a orbit față de adevăr, 2 Corinteni 4:3-4

DISCUŢIE

I. CONFUZIA DINTRE “BINE” ȘI “RĂU”

A. Proverbe 17:15

B. Isaia 5:20

C. Amos 5: 6-7

II. CE SPUNE BIBLIA?

A. “Răul” nu este determinat de sensibilitatea morală a făptuitorului.

1. Saul din Tars, Fapte 23:1; 26:9; 1 Timotei 1:13

2. Ignoranța nu este o scuză, Fapte 17:30

B. “Binele” nu este stabilit de ceea ce omul este capabil să realizeze prin capacitatea sa.

1. Puterea armatei babiloniene, Habacuc 1:7-11

2. Nebucadnețar este smerit, Daniel 4:28-33

C. “Binele” și “răul” nu sunt determinate de ceea ce este legal.

1. Homosexualitatea este legală, dar este o perversiune morală, Romani 1:26-27

2. Avortul este legal, dar este o urâciune înaintea Creatorului, Proverbe 6:17

D. “Binele” și “răul” nu sunt fundamentate pe ceea ce majoritatea “simte” că este etic.

1. Respectați legea, nu ce este convenabil sau mulțimea, Exodul 23:2

2. Nu urmați majoritatea, Matei 7:13-14

E. “Răul” este rău, indiferent dacă cineva este sau nu vreodată prins.

1. Invitația soției lui Potifar și împotrivirea lui Iosif, Geneza 39:7-10

2. Avertisment pentru a fi atenți la ipocrizie, Luca1 2:1-3

F. “Răul” nu se transformă în ”bine” în virtutea timpului care trece.

1. ”Răul” este în continuare ”rău” și va fi tras la răspundere, 2 Corinteni 5:10

2. Trebuie să fim pregătiți pentru judecată și pentru veșnicie, Eclesiastul 12:13-14

CONCLUZIE

1. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne examinăm viețile prin intermediul Cuvântului Său glorios, Psalmi 19:8; 119:105

2. Stabiliți ce este “bine” sau “rău” având o bază fiabilă, 2 Petru 1:19

3. Să trăim o viață morală! Romani 13:11-14