Loading…

Convertirea lui Corneliu

 

Lecția 8

INTRODUCERE

1. De profesie, Corneliu era soldat în armata Romană. Avea gradul de centurion sau sutaș (astăzi ar fi fost căpitan). El a locuit în Cezareea, un oraș situat pe Mediterana, la aproximativ 50 de km la nord de Iope. Cezareea a fost construită de Irod cel Mare, (anul 22 ÎHr) și numită după Cezarul Romei.

2. Corneliu, probabil că nu a fost un prozelit iudeu (Fapte 15:7-9, 14). El aparținea acelei clase de oameni, care ”obosiseră” de lipsa de valori spirituale ale păgânismului.

3. Corneliu avea un caracter deosebit, el era un om cucernic (evlavios, devotat) care se temea de Dumnezeu, un om caritabil și un om al rugăciunii, Fapte 10:1-2

4. Convertirea lui Corneliu marchează începutul unei noi epoci. Asemeni primei flori a primăverii, el este semnul și vestitorul unei noi lucrări care avea să schimbe fața întregului pământ.

DISCUŢIE

I. CARACTERUL LUI CORNELIU

A. Atitudinea lui față de Dumnezeu

1. Era cucernic (evlavios, devotat) (10:2).

2. Se temea de Dumnezeu (10:2).

      • Și-a învățat casa să se teamă de Dumnezeu

3. Se rugat lui Dumnezeu (10:2)

B. Atitudinea lui față de oameni:

1. Era un om caritabil (binevoitor față de oameni) (10:2).

      • Avea o bună reputație între iudei (10:22).

II. LECȚII DIN CONVERTIREA LUI CORNELIU

A. Corneliu, deși păgân, a fost monoteist, (v 2) Fapte 14:13-18; 1Tes 1:9-10

B. El și-a adus prietenii și familia să audă Cuvântul lui Dumnezeu, (v 24, 33) 1Tes 2:13; Iac 1:21

C. Lipsa lui de cunoștință despre Dumnezeu l-a determinat să-și direcționeze greșit închinarea, (v 25-26) Apoc 19:10; 22:8-9

D. Teama de Dumnezeu este mai importantă decât a fi ”bisericos” (v 34-35) Psa 85:9; 2Cor 7:1

CONCLUZIE

1. Corneliu era un om care „căuta” adevărul, iar Petru un „propovăduitor” al adevărului. Cei care propovăduiesc și cei care ascultă sunt pregătiți unul de celălalt de către Dumnezeu, Fapte 10:19-22 (Fii gata să vorbești! cf 1Pet 3:15)

2. Această poveste arată că fiecare pas în lucrarea convertirii este cunoscut și aranjat de Dumnezeu.

3. Nimic din această narațiune nu dovedește că simpla moralitate este tot ceea ce omul are nevoie pentru a-l ”califica” pentru cer; a fi religios nu este suficient, Fapte 10:43; 11:13-14, 18

4. Ce a făcut Corneliu și cei din casa lui? Au auzit (Fapte 10:44; Rom 10:17). Au crezut (Fapte 15:9; Marcu 16:16). S-au pocăit (Fapte 11:18; 2:38). Au mărturisit (Rom 10:10). Au fost botezați (Fapte 10:48).

5. Chiar și un om bun, fără Evanghelia lui Hristos, nu poate fi mântuit! (cf Fapte 11:13-14)