Loading…

Convertirea lui Saul din Tars

 

Lecția 7

INTRODUCERE

1. L-am văzut ultima oară pe Saul în Fapte 8:3, unde se spune că „făcea prăpăd în biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă.” În capitolul nouă al Faptelor, el extinde această prigonire pînă în Damasc, Siria.

2. Saul a crezut că prigonindu-i pe creștini slujește lui Dumnezeu, dar el avea să descopere că lupta de fapt împotriva lui Dumnezeu, Fapte 9:4

3. După ce el însuși a devenit creștin, Saul nu a putut uita acele vremuri ”de tristă amintire” când a fost un ”prigonitor al Bisericii”, Filip 3:6

4. În Damasc era un ucenic, pe nume Anania, acesta avea să fie îndrumat de Dumnezeu să meargă să-l caute pe Saul pentru ca acesta să fie convertit (Fapte 9:10-11). Anania deși inițial ezită, fiind însă un “bărbat temător de Dumnezeu” (Fapte 22:12) se supune poruncii.

DISCUŢIE

I. SAUL DIN TARS

A. Pentru prima dată, Saul este menționat în capitolul șapte, Fapte 7:58; 22:20

B. S-a născut în Tars, un oraș al Ciliciei din Asia Mică, Fapte 22:3

C. A fost educat în Ierusalim, ”la picioarele lui Gamaliel”, Fapte 22:3

D. A fost fariseu, Filip 3:4-8; Gal 1:13-14

E. A fost plin de zel, Filip 3:6

F. A fost deplin încredințat de ceea ce a făcut, Fapte 26:9-10

G. A avut o conștiință curată, Fapte 23:1

II. DE CE A DEVENIT SAUL CREȘTIN?

A. Nu pentru a fi un om bogat, 1Cor 4:11-12; 2Cor 11:27

B. Nu pentru a fi ”faimos”, 1Cor 4:13

C. Nu pentru a avea o viață ușoară, 2Cor 11:23-28

D. Nu pentru a avea putere (autoritate), 1Cor 15:9

E. El a devenit Creștin pentru că a știut în cine crede, 2Tim 1:12

CONCLUZIE

1. Saul din Tars a avut un rol important în persecuția creștinilor, atât în Ierusalim cât și dincolo de zidurile acestuia. O incursiune de succes la Damasc ar fi fost o lovitură decisivă pentru Biserica Domnului, Fapte 8:1, 3; 9:1-2

2. Saul mergea la Damasc pentru a face rău. Isus s-a întâlnit cu el pentru a-l călăuzi pe calea vieții, Fapte 9:4-6

3. Saul a devenit un ucenic al lui Hristos și nu numai că încetează să I se opună acestuia, dar el se dedică în întregime slujirii lui Hristos și Evangheliei Sale, Fapte 9:18, 20

4. Când Saul era fariseu, persecuta; când Saul a devenit creștin, „dovedea”, Fapte 9:22

5. Pavel a considerat experiența convertirii sale ca un model pentru toți credincioșii, 1Tim 1:13, 16