Loading…

Credință sau Emoție?

Evrei 11:6

INTRODUCERE

1. Sunt creștini care minimalizează importanţa sentimentelor, izolându-le pe cele negative, din cauză că trăiesc cu presiunea de a se simţi mereu bine și de a fi o reclamă vie a credinţei lor. La capătul opus al spectrului îi regăsim pe cei care își așază sentimentele în centrul experienţei, folosindu-le ca pe un barometru al stării lor spirituale.

2. Evr 11:6 ”… Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.”

3. Aceasta este credința de bază cerută oricui îl caută pe Dumnezeu, să creadă că El există și că tot El răsplătește.

4. ”Cei din vechime” au trăit prin credință (Evr 11:2). Prin credință Avraam a putut trece peste toate obstacolele vieții, Rom 4:18-22

5. Evrei 11 păstrează tăcerea când vorbim despre emoție sau sentimente. Prin emoție l-a adus Avraam ca jertfă pe Isaac? Evr 11:17-19

6. Isus a fost foarte tulburat în grădina Ghetsimani, dar El, prin credință a privit la ”bucuria care-I era pusă înainte” Evr 12:2

 

DISCUȚIE

I. Viața Fizică este Una a Emoțiilor

A. Emoțiile sunt create de pofta ochilor, pofta cărnii și mândria vieții, 1Ioan 2:16

B. ”Fructul interzis” crează emoții puternice, Pro 9:17 (ex. Amnon, 2Sam 13:1-2)

C. Emoțiile sunt firești (1Împ 3:26), însă noi trebuie să le controlăm, Lc 14:26; Col 3:12; 1Ioan 3:17

 

II. Credința Trebuie să Controleze Emoțiile

A. O inimă veselă este o alegere prin credință, Prov 15:15; 17:22; 1Pet 1:6-8

B. Bucuria este o alegere prin credință (Filip 4:4), bucuria este rezultatul supunerii, Gal 5:22; 1Tes 1:4-7

C. Nu te uita la valuri, ci la Isus! Cine îți spune să ”mergi pe apă”? Mat 14:28-31

 

CONCLUZIE

1. La fiecare răscruce, emoţiile și sentimentele noastre sunt gata să preia controlul, dar noi trebuie să punem în balanţă direcţia în care ne târăsc acestea și direcţia în care ne îndrumă Cuvântul. Dacă ele coincid, cu atât mai bine, dacă sunt diferite, Cuvântul trebuie să ghideze sentimentele pe făgașul lui, niciodată invers.

2. Viața creștină este una a credinței! Sentimentele trebuie să se subordoneze credinţei, Rom 1:17; 2Cor 5:7

3. Domnul Isus ne vrea credinţa din inimă. Credinţa este o încredere care nu lasă loc de interpretări, este credinţa care apoi se ”coboară” de la minte la inimă.

4. O credinţă adevărată inevitabil Îi dă lui Dumnezeu toată inima, Pro 23:26