Loading…

Cum să biruim îngrijorările

 

Introducere:

1. Trăim în “era grijilor”. Astăzi Marta are mulți frați și multe surori, care pentru multe lucruri se îngrijorează și se frământă (Luc.10:4). Dacă nu ai o slujbă, te îngrijorezi, dacă o ai te temi să nu o pierzi. Dacă nu ai bani, te îngrijorezi, dacă ai bani te temi să nu-i pierzi. Nu putem trăi liberi dacă suntem tot timpul îngrijorați de ceva.

2. Definiția îngrijorării: O stare de neliniște sufletească dureroasă, plină de teama a minții, frământare, anxietate, agitație, tulburare. De obicei are legătură cu un rău iminent sau presupus.

I. Diferite feluri de “îngrijorări”

1.Oamenii se îngrijorează de lucruri care deja s-au întâmplat. Este inutil! Nu putem să ne întoarcem în timp pentru a rezolva unele probleme. Timpul care trece este ireversibil.

2. Oamenii se îngrijorează de lucruri care inevitabil se vor întâmpla. Unii se îngrijorează pentru copiii lor că se vor căsători, alții pentru că vor muri, altii că vor îmbătrâni. Toate aceste lucruri se vor întâmpla inevitabil.

3.Oamenii se îngrijorează de lucruri care nu se vor întâmpla niciodata. Este inutil! În viață ne putem face griji pentru lucruri care nu se vor întâmpla niciodata.

II. Textul clasic pentru îngrijorări – MATEI 6:24-34

A. Din acest text putem învăța că îngrijorarea este:

1. Inutilă – “Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate aceste lucruri (vs32).Suntem copii unui tată Atotștiutor,care este sensibil la nevoile noastre.

2. Crudă – “uitați-vă la păsările cerului ….Tatăl vostru cel ceresc le hrănește .Oare nusunteți voi cu mult mai de preț decât ele”(vs26). Ar fi absurd că Dumnezeu să facă mai mult pentru păsări sau florile câmplului decât pentru copii Săi.

3. Interzisă – “Nu vă îngrijorați ….(vs 25,31,34). Domnul a spus in Marcu16:16 ”Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit”. Crezi asta? El spune “nu te îngrijora”!

4. Zadarnică – “Și cine dintre voi, îngrijorându-se, poate să adauge un cot la înălțimea lui?”(vs27). Femeile care mergeau la mormânul Lui erau îngrijorate, cine va rostogoli piatra pusă la intrare. (Marcu 16:3-4)

5. Păgână – “Fiindcă pe toate acestea, păgânii le cauta” (vs32). Isus afirma că această teama este caracteristică neamurilor, păcătoșilor celor pierduți, dar noi nu suntem din rândul lor.

6. Necredincioasă – “puțin credincioșilor” (vs32). Isus folosește această frază de 4 ori.(Mat 6:30; Mat 8:26; Mat 14:31; Mat 16:8), in diferite contexte, grijă, frică, ăndoială, învățătură falsă.

B. Credința este remediul pentru toate aceste probleme (Ioan 14:1).

III. De ce îngrijorarea este păcat?

1. Îngrijorându-ne nu luăm în seamă porunca lui Dumnezeu (Filipeni4:6; 1Pet 1:13). Domnul ne poruncește să nu ne îngrijorăm, de ce să nu ascultăm de porunca aceasta așa cum ascultam în a ne ruga, în a citi Biblia, în a vizita pe cei bolnavi sau a veni la biserică.

2. Îngrijorarea face rugăciunea zadarnica. Pentru că rugăciunile noastre să capete răspuns, trebuiesc făcute cu credință (Iac 1:5-6; Marcu 11:24). Dar îngrijorarea este neîncredere în Dumnezeu. Nu trebuie să fim ca omul care L-a rugat pe Dumnezeu să-l protejeze peste noapte, iar apoi a stat treaz toata noaptea să vadă dacă Dumnezeu o va face.

3. Îngrijorarea sufocă Cuvântul (Luc 8:14). Ce trebuie să facem? (1Pet 5:7).

IV. Cum să biruim îngrijorările?

  1. O relație bună cu Dumnezeu și cu ceilalți. Pavel îi îndeamnă pe filipeni “să nu se îngrijoreze de nimic (Fil 4:6). Dar în versetul 1, Pavel îi încurajează să “rămână tari în Domnul”, iar in versetul 2, să”fie cu un gând în Domnul”. Să fii mai aproape de Dumnezeu și de frați te va ajuta să fii mai degajat față de îngrijorări.

  2. Să trăim ziua de azi (Mat 6:11,34). Ziua de ieri este îngropată, iar cea de mâine încă nu s- a născut. Deci, să trăim ziua de azi. Cea mai bună cale de a pregăti ziua de mâine este aceea de a împlini cerințele zilei de azi.

  3. Dezvoltăți credința și o încredere reală în Dumnezeu și în promisiunile Lui (Isa 26:3-4; Mat 6:30). Credința este antidotul potrivit pentru griji. La fel ca Pavel, să spunem și noi “… am incredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi sa spus”( Fapte 27:25). Petru a vorbit despre “Făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe” (2Pet1:4).

  4. Să ne implicăm în lucrarea Domnului. Dumnezeu vrea ca noi să lucrăm. Lui Adam i-a dat o treabă de făcut (Gen 2:15). În cer va trebui să-l slujim pe Dumnezeu (Ap 22:3). În biserică noi trebuie să lucrăm (1Cor 15:58).

  5. Fii îngrijorat de lucrurile care într-adevăr merită. Pune pe Dumnezeu prioritate. Fi îngrijorat de lucrarea Bisericii (Mat 6:33).

Concluzie:

1. Cu cât ne îngrijorăm mai mult, cu atât ne îndepărtăm de Dumnezeu. Pe zi ce trece, neîncrederea, îndoiala, ne vor pierde credința.

2. Isa 26:3-4 – “Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor”.

3. Fil 4:6-7 – “Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.