Loading…

Cununa neprihănirii

2Timotei 4:8

INTRODUCERE

1. ”De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” 2Tim 4:8

2. Pavel era încredințat că îl așteaptă în cer o cunună, o cunună pe care el era pregătit să o primească.

3. În zilele acelea, câștigătorii din lumea sportului primeau o coroană de frunze de măslin sau iederă care se ofileau în scurt timp. Cununa pregătită pentru poporul lui Dumnezeu reprezintă cununa slavei, care nu se poate veșteji, 1Cor 9:25; 1Pet 5:4

4. Această promisiune este și pentru noi (”…şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”), dacă ne vom concentra atenția asupra cerului și asupra lui Isus care a umblat pe pământ, care acum domnește în cer și așteaptă să ne primească în slava Sa.

5. Cine sunt cei care vor primi cununa slavei? Toți aceștea sunt cei care:

 

DISCUȚIE

I. Nu se rușinează de cuvântul Său, Lc 9:26; 2Tim 1:8, 12; Rom 1:16-17

II. Luptă lupta cea bună, 1Tim 6:12; Efes 6:10-12; 2Cor 10:3-5

III. Păstrează credința, 1Tim 1:18-19; 4:1; Apoc 2:10

IV. Termină alergarea, Gal 5:7; Evr 12:1; 2Pet 1:10

V. Sunt gata, 2Tim 4:6; Mat 24:42-44; Rom 13:11-13

 

CONCLUZIE

1. ”Cununa” este un simbol al recompensei în Noul Testament, o recompensă promisă celor care iubesc adevărul celei de-a doua veniri a lui Hristos și după care tânjesc.

2. Această cunună este prezentată ca fiind ”cununa neprihănirii”, obținută prin neprihănirea lui Hristos și acordată drept răsplată creștinilor care au trăit în sfințenie, Iuda 24

3. Hristos nu va lăsa pe niciunul dintre slujitorii săi credincioși să rămână ”neîncoronat”, Evr 9:28; 1Pet 1:4-5