Loading…

Dar ceilalţi nouă unde sunt?

Luca 17:17

INTRODUCERE

1. Fiecare miracol are lecția/aplicația sa și în acea lecție se descoperă motivul pentru care a fost consemnat. Au fost mulți leproși curățiți despre a căror vindecare nu se dă nicio mărturie, însă povestea acestor zece este spusă pentru că unul dintre ei s-a întors.

2. Lc 17:17 Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt?

3. Cel care s-a întors a fost ”samariteanul disprețuit”, evreii privilegiați și-au văzut de drum insuflețiți de legalismul și egoismul lor.

4. Luca în capitolul 17:11-19 relatează frumoasa poveste a recunoștinței unui „străin.” Povestea este mult mai frumoasă prin contrastul cu ingratitudinea „a lor lui”. Ea ne amintește de pilda ”Bunului Samaritean” (Lc 10:25-37), cele două narațiuni având aspecte comune în mai multe privințe.

5. Sentimentul de recunoștință îl face pe om:

 

DISCUȚIE

I. Să acţioneze, Lc 6:46-49; Ioan 5:37-40; Mat 23:37

II. Să-L slăvească pe Dumnezeu, Fapte 13:44-48; Rom 15:8-13; Apoc 15:2-4

III. Să se smerească, Iac 4:6-10; Psa 25:8-9; Pro 15:33; 22:4

IV. Să mulțumească, Psa 95:1-7; Col 3:15-17; 1Tes 5:16-18

 

CONCLUZIE

1. ”Dar ceilalţi nouă unde sunt?” Întrebarea reprezintă punctul de cotitură al poveștii. Cei nouă au primit darul vindecării și l-au uitat pe Binefăcător. Unul singur a fost recunoscător, iar el a primit mai mult decât vindecarea leprei lui; a primit mântuirea.

2. Această pildă ne învață cel puțin trei lecții despre recunoștință:

a. Este un puternic stimulent al vieții de credință

b. Face ca închinarea să fie reală și sinceră

c. Recunoștința aici pe pământ reprezință pregătirea pentru spiritul și viața cerească

3. Psa 9:1-2; Col 1:12; 1Cor 15:57