Loading…

Deschide-ne ochii să vedem

2Împărați 6:14-17

INTRODUCERE

1. Când slujitorul lui Elisei a văzut caii, carele și o mare armată Siriană care înconjurau orașul, în mod firesc a avut un sentiment de teamă. El înțelegea că sunt puține șanse de a scăpa sau de a supraviețui unui atac venit din partea sirienilor, 2Împ 6:14-15

2. Elisei i-a spus: „Nu te teme, căci mai mulţi sunt cei cu noi decât cei cu ei.” (v 16) Acest lucru i s-a părut incredibil slujitorului lui Elisei. Nu putea vedea pe nimeni care să fie cu ei!

3. În 2Împ 6:17 Elisei s-a rugat şi a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Elisei nu s-a rugat ca Dumnezeu să schimbe situația, ci slujitorul său să poată vedea realitatea situației. Când o persoană este oarbă față de realitatea spirituală, numai Dumnezeu poate să-i deschidă ochii.

4. Creștinii sunt înconjurați de forțele răului, de oameni răi cu scopuri rele. Noi trebuie să ne concentrăm asupra credinței, să fugim de păcat și să căutăm neprihănirea, 1Tim 6:11-12

5. Prin urmare, să ne rugăm şi noi zicând: „Doamne, deschide-ne ochii să vedem…”

 

DISCUȚIE

I. Puterea lui Dumnezeu

A. De a crea toate lucrurile, Rom 1:20; Fapte 17:26-28

B. De a salva și proteja pe poporul Său, Efes 1:17-20; 2Tim 1:9-10, 12

 

II. Puterea Adevărului

A. De a ”dovedi lumea vinovată” și de a ne mântui, Ioan 16:8, 13; Rom 1:16

B. De a ne proteja, Efes 6:10-17

 

III. Puterea unității în Hristos

A. Legăturile iubirii, păcii, adevărului și autorității divine ne leagă împreună cu o inimă, minte și scopuri comune, 1Cor 1:10; Ecl 4:9-12

B. Contrastează cu ”lumescul” și păcatul divizării, 1Cor 3:3-4; Gal 5:13-15

 

CONCLUZIE

1. Lipsa de percepție din partea slujitorului lui Elisei nu a făcut realitatea armatei spirituale a lui Dumnezeu mai puțin reală. Dacă sunt 50 de persoane care nu văd ceva, aceștia nu invalidează percepția celui care vede.

2. Caii și carele erau cele mai sofisticate și mai puternice instrumente militare ale zilei. Dar armata invizibilă a lui Dumnezeu avea literalmente mai multă putere de foc decât caii și carele sirienilor. Armata spirituală a lui Dumnezeu își pusese caii și carele de foc în jurul lui Elisei.

3. Puterea lui Dumnezeu ne înconjoară și ne este pusă la dispoziție: să ne izvăbească, să ne apere și să ne întărească credința, Psa 34:4-7

4. Trebuie să credem și să ascultăm de Dumnezeu pentru a ne bucura și beneficia de puterea Lui în viețile noastre, Efes 3:20; Filip 2:12-13; Col 1:10-11

5. Vei merge prin credință și vei fi puternic în Dumnezeu, sau vei merge cu lumea și vei fi neputincios și pierdut?