Loading…

Despre divorț

 

Matei 5:31-32

INTRODUCERE

1. În Matei 5:20 Domnul Isus le atrage atenția ucenicilor Săi cum că neprihănirea lor trebuie să depășească neprihănirea cărturarilor și a fariseilor.

2. Fariseii au ”coborât” standardele Legii lui Moise, astfel încât ei credeau că se pot considera ca fiind neprihăniți. Domnul Isus arată în ”Predica de pe Munte” adevăratul standard al Legii lui Dumnezeu și modul în care oamenii au ajuns să o încalce.

3. Domnul Isus le arată ucenicilor Săi cât de ”profundă” este Legea lui Dumnezeu.

DISCUŢIE

I. CE SPUNE DEUTERONOMUL 24:1-4?

A. ”…ea să nu mai aibă trecere înaintea lui…”

1. Nu-i mai este agreabilă, nu mai găsește plăcere în persoana ei, în compania ei și în conversația cu ea; s-a înstrăinat de ea afectiv și emoțional.

B. ”…a descoperit ceva rușinos în ea…” (ceva indecent sau respingător)

1. Expresia este atât de vagă și confuză încât a generat mari controverse în școlile rabinice.

2. Școala lui Hillel afirma (interpreta) că un bărbat poate să divorțeze de soția lui pentru orice motiv, așa cum învățau fariseii în zilele Domnului Isus (Mat 19:3)

3. Școala lui Shammai, pe de altă parte, afirma (interpreta) că un bărbat poate să divorțeze de soția lui doar pentru ceva rușinos, cum ar fi adulterul.

4. Cuvintele sugerează o expunere imorală sau o lipsă de discreție feminină adecvată.

5. Adulterul nu poate fi luat în considerare pentru că acesta era pedepsit cu moartea, Exo 20:14; Lev 20:10; Deut 22:22

 

II. CE A SPUS ISUS ÎN CONTRAST CU LEGEA LUI MOISE?

A. ”…dar de la început, n-a fost așa.”, Mat 19:8

1. Mat 19:4-6 – Legea inițială stă în contrast cu ”concesia” (Legea lui Moise, v. 7-8)

2. Mat 19:9 – Isus Hristos susține permanența căsătoriei și restrânge cauza divorțului (la curvie, Mat 5:32).

B. Contrastul dintre Moise și Isus pe tema CDR

MOISE

ISUS HRISTOS

Curvarul să fie îndepărtat prin pedeapsa cu moartea (Deut 22:22)

Curvarul să fie îndepărtat prin divorț – să NU se mai recăsătorească (Mat 5:32; 19:9)

Bărbatul poate divorța din orice motiv            (Deut 24:1)

Bărbatul NU poate divorța din altă cauză decât curvia (Mat 5:32; 19:6)

Femeia îndepărtată (pentru o altă cauză decît curvia) NU comite adulter dacă se recăsătorește (Deut 24:2)

Femeia îndepărtată (pentru o altă cauză decît curvia) dacă se recăsătorește comite adulter (Mat 5:32; Rom 7:2-3)

Bărbatul cu care se recăsătorește, NU comite adulter (Deut 24:2-3)

Bărbatul cu care se recăsătorește, comite adulter (Mat 5:32; 19:9)

Primului soț îi este interzis să o ia înapoi după ce femeia s-a recăsătorit (Deut 24:4)

Primului soț NU îi este interzis să o ia înapoi după ce femeia s-a recăsătorit (1Cor 7:11)

 

CONCLUZIE

1. Deci, cel care este divorțat și recăsătorit trebuie să-și evalueze condiția fața de Dumnezeu pentru a determina dacă este în ordine. A divorțat de primul său partener pentru că partenerul a fost necredincios sexual? Dacă este așa, Hristos dă persoanei nevinovate dreptul de a se recăsători cu oricine are dreptul de a se căsători (vezi Mat 5:32; 19:9). Partea vinovat nu se poate recăsători cu aprobarea lui Hristos (Mat 19:9).

2. Dacă divorțul a fost din orice alt motiv, el nu corespunde excepției lui Hristos. Căsătoria lor este un adulter!

3. Pentru ca cineva să se pocăiască de adulter, trebuie să iasă din căsătoria adulteră. Pocăința o cere, nu este o opțiune! Domnul Isus nu va accepta ca: ”Noi, care am murit faţă de păcat, … să mai trăim în păcat?” Rom 6:2