Loading…

Despre răzbunare

 

Matei 5:38-42

INTRODUCERE

1. Mat5:38- ”Ați auzit că s-a zis: ”Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte…”

2. Această poruncă se regăsește în Exod 21:24; Lev 24:20; Deu 19:21

3. Deși Moise menționează în mod specific că judecătorii (cf.Deu19:18) sunt cei care urmau să se pronunțe cu privire la ”legea talionului” (legea răzbunării), fariseii au permis părților vătămate să se răzbune singure.

4. Ei s-au considerat justificați de această regulă pentru a produce aceleași vătămări persoanelor care i-au rănit.

5. Domnul Isus declară că legea nu a făcut niciodată referire la o răzbunare personală, ci a fost dată pentru a fi reglementată numai de către judecători, iar conduita personală a cetățenilor Împărăției Sale urma să fie guvernată de principii diferite.

DISCUŢIE

I. ÎNVĂȚĂTURA VT DESPRE RĂZBUNARE

A. Răzbunarea este interzisă în VT, Gen 4:15; Lev 19:18; Deu 32:35; Pro 20:22

B. ”Lextalionis”(legea prin care inculpatului i se aplică o pedeapsă identică cu răul săvârșit de el), Exo 21:23-25; Lev 24:17-21; Deu 19:18-21

II. RĂZBUNAREA PERSONALĂ ESTE INTERZISĂ ÎN NT

A. De Isus Hristos, Matei 5:38-39; Lc 6:27-28

B. De apostoli, Rom. 12:17; 1Tes 5:15; 1Pet 3:9

III. ALTERNATIVE LA RĂZBUNARE

A. Evită problema, Rom. 12:18

B. Evită atacul, Mat 10:23; Lc 4:29-30

C. Folosește legea, Fapte 22:25; Rom 13:4 D. Oferă iertare, Mar 11:25

CONCLUZIE

1. De obicei, vorbim despre răzbunare doar într-un context negativ; deci este exclusiv o întoarcere a răului pentru rău. Cineva mă rănește, în consecință, îl rănesc și eu.

2. Să răspundem cu ”aceeași monedă” este un răspuns natural (firesc) și greșit, dar Dumnezeu ne cheamă să trăim mai presus de instinctele noastre naturale (firești), mai presus de instinctele noastre egoiste. Când ne răzbunăm întorcând rău pentru rău, suntem la fel de greșiți (de pierduți) ca persoana care ne-a rănit. (cf. principiului, ”Două lucruri rele nu fac unul bun!”)

3. Răzbunare este atunci când luăm lucrurile din mâinile lui Dumnezeu și insistăm să ne rezolvăm problemele în felul nostru.

4. Dumnezeu a spus: ”A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!”, Rom 12:19; Evr 10:30