Loading…

Domnul este partea mea

 

Psa. 119:57-64

INTRODUCERE

1. Implică părtășia cu Dumnezeu, Num. 18:20

2. Părtășie pierdută din cauza păcatului, Isa. 59:1-2; 1 Ioan 1:6

3. Obiectivul nostru, ca oameni, este să găsim ceea ce am pierdut!

DISCUŢIE

I. “…PARTEA MEA…ESTE SĂ PĂZESC CUVINTELE TALE.” – v. 57

A. Trebuie să ne”dăm pe noi înșine” Lui, Mat. 19:16-22

B. Exemplu lui Levi și Pavel, Luca 5:27-28; Filip. 3:7-8; Gal. 2:20

C. DE CE? Mat. 16:26; 2 Tim. 1:12

II. “…ÎMI ÎNDREPT PICIOARELE SPRE ÎNVĂȚĂTURILE TALE.” – v. 59 – POCĂINȚĂ!

A. Nimic nu este mai jalnic decât un om care-și cunoaște păcatul, dar nu renunță la el, Ezec. 33:10-11

B. Cu cât așteaptă mai mult, cu atât este mai dificil, Evr. 3:13

C. Dorința lui Dumnezeu și a îngerilor, Luca 15:7, 10; 2 Pet. 3:9

III. “SUNT PRIETEN CU TOŢI CEI CE SE TEM DE TINE…” – v. 63

A. Cei neprihăniți au părtășie, 1 Ioan 1:3-4, 7; Efes. 5:11

B. Ne este promisă o răsplată, 1 Pet. 1:3-4

C. Domnul va fi împreună cu noi, 1 Tes. 4:16-17

CONCLUZIE

1. Psalmistul este mulțumit de partea primită, iar această parte este Domnul Însuși, Psa. 73:26

2. Dacă îl ai pe Dumnezeu, cu adevărat, ai totul, Psa.142:5; Plângerile3:24

3. ESTE DOMNUL PARTEA TA?