Loading…

Două legăminte

 

(Vechiul & Noul Testament)

INTRODUCERE

1. Scopul acestei lecții este să studiem relația celor două legăminte cu poporul lui Dumnezeu în două perioade de timp diferite; să vedem care a fost scopul, ”abolirea” primului și stabilirea celui de-al doilea legământ.

2. Definiția cuvântului „legământ”: „acord între două sau mai multe părți de a face sau de a se abține de la a face un lucru”.

a. Vechiul legământ a fost un acord între Dumnezeu și o națiune. Noul legământ este un acord între Dumnezeu și indivizi (tu și eu).
b. Un legământ poate fi necondiționat, între Dumnezeu și Avraam (Gen 15:12-18); sau condiționat, ca între Dumnezeu și Israel (Exod 19:5-6).

3. Acordul matrimonial este un legământ cu care suntem familiarizați. În acest legământ, sunt implicate două părți. Ambele au condiții de îndeplinit și promisiuni de care să se bucure.

 

DISCUȚIE

I. Vechiul Legământ

A. Făcut între Dumnezeu și Israel, când israeliții au fost aduși din Egipt la Muntele Sinai (Exod 19:1-5; 24:1-8).

B. A fost o lege națională, dată numai lui Israel (Exod 20:1-2; 31:12-17; 34:27, 28). Acesta NU a inclus nici un alt popor, (Deut 5:1-6).

C. Dat pentru un timp determinat: „până când avea să vină „Sămânţa” (Gal 3:19, această sămânță a fost Hristos Gal 3:16).

D. Autorii NT îl numesc „Lege” (Rom 1:17 se referă la Hab 2:4; Mat 22:35-39 se referă la Deut 6:5) Legea a fost împlinită și scoasă din uz. Noi astăzi nu trăim sub acest legământ!

 

II. ”Abolirea” Legământului Vechi

A. Aproximativ 597 ani înainte de Isus, Ieremia a vorbit despre stabilirea unui nou legământ, (Ier 31:31-34 cf. Evrei 8)

B. Primul a fost împlinit și luat, (Efes 2:14-16; Col 2:14-15).

C. Noul legământ este acum în vigoare, (Evrei 8:6; 9:15; 10:9-10; Mat 26:28; Evr 13:20).

D. Al doilea nu ar fi putut fi stabilit până când primul legământ nu a fost înlăturat (Evr 7:12; 9:15-17).

 

III. Noul Legământ – Evanghelia lui Hristos

A. Hristos are toată autoritatea, Mat 28:18-20

B. Toate națiunile sunt incluse în acest nou legământ, Mc 16:15; Lc 24:46-49

C. Noul legământ este împlinirea făgăduinței făcută lui Avraam, Gal 3:6-29

D. Sub acest legământ, în Hristos, toți suntem niște „făpturi noi”, 2Cor 5:17

 

CONCLUZIE

1. În Noul legământ, nu în Vechiul, păcătosul vine astăzi la Dumnezeu. În el se găsesc termenii iertării de păcate, condițiile părtășiei cu Tatăl și făgăduința vieții veșnice. În acest Nou legământ sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru noi, garantate prin sângele Fiului Său, Evr 12:22-24