Loading…

Dumnezeu e Sfânt

1Petru 1:15-16

INTRODUCERE

1. Oamenilor le place să sublinieze iubirea lui Dumnezeu, nu sfințenia Lui. Este adevărat că El este dragoste, însă, în Biblie, Numele Său este asociat cu sfințenia mai frecvent decât cu oricare alt atribut, Psa 89:18; Ezec 39:7

2. Puterea Sa este sfântă. Îndurarea Sa, înțelepciunea Sa și dragostea Sa sunt sfinte. În acest sens, sfințenia este cuvântul cel mai intim legat de Divinitate pentru că are de-a face cu însăși natura Sa.

3. Isa 6:3 Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!”

4. Sintagma ”Sfânt, sfânt, sfânt” apare de două ori în Biblie, o dată în Vechiul Testament (Isa 6:3) și o dată în Noul Testament (Apoc 4:8). În ambele situații, sintagma este spusă sau cântată de către ființe cerești și de fiecare dată este vorba despre un om care a avut o vedenie a Tronului lui Dumnezeu, Isaia, respectiv Ioan.

5. Apostolul Petru ne provoacă să-L imităm pe Dumnezeu, spunând:”…după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.” 1Pet 1:15

6. Sfințenia lui Dumnezeu trebuie să fie motivația noastră pentru a trăi în sfințenie. Ce spune biblia despre sfințenia creștinului?

 

DISCUȚIE

I. Sfințenia Începe în Minte, 1Pet 1:13; Rom 12:2; Psa 51:10

II. Sfințenia Înseamnă Separare, 1Tes 4:3; Rom 6:22

A. Sfințenia convertirii, 1Pet 2:9-10

B. Sfințenia caracterului, Efes 4:20-24

C. Sfințenia comportamentului, 1Pet 2:12

III. Sfințenia Trebuie Urmărită, Evr 12:14; 2Cor 7:1; 1Tes 4:7

 

CONCLUZIE

1. Dumnezeu este sfânt. A fi sfânt înseamnă, totodată, a fi pus deoparte. Înseamnă să fii diferit. Înseamnă să gândești, să arăți și să acționezi diferit de tot ce te înconjoară.

2. Dumnezeu este sfânt în sensul că El este separat de păcat și dedicat cu totul căutării binelui pe care îl întruchipează.

3. Acest atribut al Său face ca El să fie numit „sfânt, sfânt, sfânt”. Când doreau să sublinieze un lucru important și să atragă atenția cititorilor, scriitorii biblici apelau la repetiție. Isus le-a atras atenția ascultătorilor Săi asupra unor declarații importante prin repetarea cuvântului, ”adevărat, adevărat” (Ioan 5:24; 6:47) sau ”Ierusalime, Ierusalime” (Mat 23:37) sau ”Marto, Marto” (Lc 10:41). Dintre toate atributele lui Dumnezeu, numai sfințenia este repetată de trei ori la rând. Înțelegem de aici că sfințenia este atributul Său cel mai însemnat. Natura Sa este sfântă.

4. Dumnezeu, deși este sfânt, dorește să locuiască cu cei care se smeresc înaintea Lui! Isa 57:15

5. ”Cea mai mare minune pe care o poate face Dumnezeu astăzi este să scoată un om păcătos dintr-o lume păcătoasă, să-l sfințească pe acel om, să-l pună înapoi în acea lume păcătoasă și să-l păstreze sfânt în ea.” (Anonim)