Loading…

Dumnezeu nu este părtinitor

 

Fapte 10:34-35

INTRODUCERE

1. Știm că Dumnezeu este atotputernic, omniprezent și omniscient, dar cu toate acestea, nu putem cu mintea noastră să-l înțelegem în profunzime.

2. El este un Dumnezeu al harului, al milosteniei, al dreptății, al păcii, al dragostei, al bunătății, al iertării și al îndelungii răbdări. Trebuie să fim atât de recunoscători. Când ne gândim la El trebui să avem inimile pline cu reverență și uimire.

3. Cuvântul „predestinare“ apare de câteva ori în Biblie (Efes 1:5, 11). Unii oameni cred că prin acest cuvânt se arată că Dumnezeu alege dinainte pe cei care vor ajunge în Cer. Ce spune Biblia despre acest subiect?

4. Aflându-se în casa lui Corneliu, „… Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor…” Fapte 10:34

5. În această lecție, vom vedea natura imparțială a lui Dumnezeu.

DISCUȚIE

I. Toți oamenii au o suferință comună – păcatul

A. Rom 3:10, 23

B. Oamenii au cedat ispitei:

a. Avram, Gen 12:11-13

b. David, 2Sam 11:2-4

c. Petru, Gal 2:11

II. Toți sunt sub aceeași condamnare – moartea

A. Rom 6:23

B. Efes 2:1-3

III. Toți sunt iubiți la fel de mult

A. Ioan 3:16

B. 1Ioan 4:9-10, 19

IV. Aceeași jertfă a fost oferită pentru toți

A. Evr 2:9; 9:14; 10:10

B. 1Ioan 2:2

V. Același mesaj trebuie să fie predicat tuturor

A. Mc 16:15; Iuda 3

B. 1Cor 4:17; Gal 1:8-9

VI. Aceeași invitație a fost oferită tuturor

A. Mat 11:28

B. Apoc 22:17

VII. Aceleași condiții de mântuire sunt oferite tuturor

A. Mc 16:16

B. Fapte 2:38

VIII. Toți cei mântuiți aparțin aceleiași biserici

A. Efes 1:22-23; 4:4

B. Fapte 2:47; Mat 16:18

IX. Toți se vor confrunta cu aceeași judecată

A. Rom 14:10-12; 2Cor 5:10

B. Ioan 12:48

X. Tuturor li se oferă aceleași stimulente să se supună

A. Ioan 14:1-3

B. 2Cor 5:1-3

CONCLUZIE

1. Dumnezeu „va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” (Rom 2:6) „Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.” (Rom 2:11)

2. El nu este părtinitor. El oferă aceeași mântuire tuturor, însă această mântuire este în termenii Lui.

3. Care este răspunsul tău?