Loading…

Dumnezeul oricărei mângâieri

 

2Cor 1:3

INTRODUCERE

1. Pavel în 2Cor 1:3-4 îl numește pe Dumnezeu ”…Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri care ne mângâie în toate necazurile noastre…”

2. Pavel își începe această scrisoare lăudându-L pe Dumnezeu care i-a arătat milă și mângâiere din abundență atunci când circumstanțele i-au fost potrivnice.

3. Situați trăită de Pavel și de alți creștini în Asia i-a dus pe aceștia aproape de moarte, însă cu toate acestea ei nu și-au pierdut încrederea/credința în Dumnezeu, 2Cor 1:8-10

4. Oamenii lui Dumnezeu pot fi doborâți, dar niciodată nu vor fi părăsiți, Psa 94:14, 17-19 (cf 2Cor 4:7-11, 16-18)

DISCUȚIE

I. DOMNUL NU VA PĂRĂSI PE POPORUL SĂU (Psa 94:14)

A. Domnul nu părăseşte pe credincioşii Lui, Psa 37:28

B. Dragostea lui Dumnezeu o întrece chiar pe cea a unei mame, Isa 49:14-15

C. Isus, Păstorul cel bun are grijă de oile Sale, Ioan 10:27-29

II. DOMNUL ESTE AJUTORUL MEU (Psa 94:17)

A. Privește în direcția corectă, Psa 121:1-3

B. Încrede-te în ajutorul Lui, Evr 4:16

C. El te va însoți chiar și ”prin valea umbrei morţii”, Psa 23

III. DOMNUL MÂNGÂIE ȘI ÎNVIOREAZĂ SUFLETUL (Psa 94:19)

A. El ne dă pace în necaz, Filip 4:6-7

B. Eliberează-te de griji, 1Pet 5:7

C. Nădejdea noastră este în ceruri, 1Tes 4:13-18

CONCLUZIE

1. 2Cor 1:5 – „…suferințele lui Hristos…” sunt suferințele pe care El le-a îndurat în trup; ele sunt un exemplu pentru noi care trebuie să suferim după cum a suferit El, pentru ca ”viața lui Isus să se arate în trupul nostru”, 2Co 4:101-11

2. Suferințele noastre sunt suferințele lui Hristos, atunci când suferim din pricina credinței, așa cum a suferit El, 1Pet 4:12-16

3. Când vei fi tulburat de tot felul de gânduri ”negre”, când vei fi distras de ceea ce se întâmplă în jurul tău, când vei fi ”năpădit” de îndoială, strigă către Domnul! Psa 61:1-3