Loading…

Evanghelia ajunge în Europa

 

Lecția 12

INTRODUCERE

1. Dând curs viziunii cerești, Apostolul Pavel, Timotei, Sila și Luca se urcă într-o corabie la Troa cu scopul de a ajunge în Macedonia. În călătoria lor spre continentul European s-au oprit pe insula Samotracia unde au rămas peste noapte, Fapte 16:9-11

2. A doua zi au ajuns în Neapolis, port maritim de unde au plecat spre Filipi, Fapte 16:11-12

3. Filipi era o colonie romană, care se bucura de anumite privilegii de autoguvernare, însă unde nu exista o sinagogă evreiască.

4. Câteva dintre femeile evreice se adunau în ziua de Sabat pe marginea unui râul pentru a se închina. Pavel și cei care-l însoțeau s-au întâlnit cu aceste femei și le-au predicat Evanghelia, Fapte 16:14

DISCUŢIE

I. CONVERTIREA LIDIEI (vs 14-15)

A. Lidia – înainte de convertire:

1. Era o femeie de afaceri de succes, Pro 31:14, 16, 22, 24

2. Era o femeie religioasă, Pro 31:30; 1Pet 3:3-6

B. Lidia – creștinul:

1. Ea și-a deschis casa pentru Pavel și însoțitori săi, 2Împ 4:8-10

2. Ea era credincioasă Domnului, Mat 27:55-56

II. CONVERTIREA TEMNICERULUI (vs 29-34)

A. Întrebarea temnicerului (vs 29-30) – „…ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”

B. Răspunsul – v 31: „Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit…”

1. Temnicerul era un păgân necredincios, așa că primul lucru pe care trebuia să-l facă era să creadă.

2. ”…i-au vestit Cuvântul Domnului…”, ca să poată crede (v 32).

3. Rom 10:17 – ”…credința vine în urma auzirii… Cuvântului lui Hristos.”

C. Această întrebare a fost pusă și în alte situații:

1. În ziua de Rusalii: „Fraților, ce să facem?” Fapte 2:37

a. Răspunsul: (Fapte 2:38) – „Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat…”.

b. Răspunsul a fost diferit pentru că acești oameni deja credeau.

2. Saul (Pavel) a pus această întrebare (Fapte 9:6) – ”Doamne, ce vrei să fac?”

a. I s-a spus să intre în cetate și i se va spune ce trebuie să facă.

b. Răspunsul pe care l-a dat Anania – Fapta 22:16 – ”Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.”

c. Saul era un om credincios, penitent (Fapte 9:9, 11) așa că i s-a spus să fie botezat pentru a fi ”spălat de păcate”.

D. Observați supunerea promptă a temnicerului față de Evanghelie (v 33)

CONCLUZIE

1. Odată cu încreștinarea Lidiei, se înregistrează primul rod al Evangheliei pe continentul European, începutul bisericii din Filipi, biserică care foarte posibil să se fi adunat în casa ei, Fapte 16:40

2. În Fapte 16:30, Luca consemnează întrebarea pe care temnicerul o adresează lui Pavel și lui Sila: ”Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Această întrebare necesită și astăzi un răspuns.

3. Răspunsul trebuie să fie potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, Mc 16:16; Gal 3:26-27

4. Mântuirea de păcat este cea mai mare nevoie a omului, Rom 6:23