Loading…

“Evanghelia lui Hristos” (lecția 3)

 

 

Promisiuni de primit

INTRODUCERE

1. În Marcu 16:15-16, Isus face trimitere la “Evanghelie” și le poruncește ucenicilor Săi să o predice fiecărei făpturi.

2. Ce este această “Evanghelie” pe care Isus și-a dorit s-o audă toți? Aceasta este puterea lui Dumnezeu prin care El va salva omenirea! Rom. 1:16-17

3. Cuvântul “Evanghelie” (Gr., Euaggelion) înseamnă “veste bună”.

a. Aceasta se referă la vestea bună a mântuirii prin Hristos

b. Aceasta implică proclamarea harului lui Dumnezeu oferit prin Isus

4. O modalitate simplă de a rezuma conținutul “Evangheliei” este prin aceea că ea conține:

a. Fapte de crezut

b. Porunci de împlinit

c. Promisiuni de primit

DISCUŢIE

I. IERTAREA PĂCATELOR

A. Ni se promite iertarea păcatelor! – Fapte 2:38

B. Păcatele noastre sunt “șterse”, “spălate” – Fapte 3:19; 22:16

C. Lucru posibil doar prin sângele prețios al lui Hristos – Efes 1:7

D. O binecuvântare continuă de fiecare dată când ne mărturisim păcatele! – 1Ioan 1:9

II. DARUL DUHULUI SFÂNT

A. A fost promis tuturor celor care se pocăiesc și sunt botezați – Fapte 2:38-39; 5:32

B. Un aspect al acestui dar se referă la prezența/locuirea Lui

1. Duhul Sfânt locuiește în creștin – 1Cor 6:19; Rom 8:9-11

2. Duhul Sfânt ne ajută să ”omorâm faptele trupului/cărnii” – Rom 8:12-13

C. Pentru că suntem copiii Săi, Dumnezeu ne-a dat acest dar minunat! – Gal 4:6

III. DARUL VIEȚII VEȘNICE

A. În sensul răsplătirii noastre veșnice

1. Primind la sfârșitul vieți rodul sfințeniei – Rom 6:22-23

2. Primind viața veșnică în veacul viitor – Mc 10:29-30

B. În sensul unei vieți binecuvântate în veacul de acum

1. Oferită de Isus-Ioan10:10

2. O calitate bună a vieții posibilă datorită relației noastră cu Dumnezeu – Ioan 17:2-3

3. O viață în Cristos de care ne bucurăm chiar acum – 1Ioan 5:11-13

C. Această viață veșnică ne-a fost promisă atât în veacul acesta, cât și în veacul viitor! – 1Tim 4:8

CONCLUZIE

1 . Putem înțelege de ce “Evanghelia lui Hristos” este “o veste bună”?

2. “Promisiunile de primit” ne ajută să facem față problemei păcatului în viețile noastre.

3. Ce faci/ai făcut cu”Evanghelia lui Hristos”?

4. Împreună cu apostolul Petru, vă îndemn: “…Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” (Fapte 2:40)

5. Răspundeți așa cum au făcut cei din ziua Cincizecimii (prin credință și botez, Fapte 2:41) și aveți certitudinea că Isus vă va salva și vă va adăuga la biserica Sa! – cf. Fape 2:47