Loading…

“Evanghelia lui Hristos” (lecția 1)

 

Fapte de crezut

INTRODUCERE

1. În Marcu 16:15-16, Isus face trimitere la “Evanghelie” și le poruncește ucenicilor Săi să o predice fiecărei făpturi.

2. Ce este această “Evanghelie” pe care Isus și-a dorit s-o audă toți? Aceasta este puterea lui Dumnezeu prin care El va salva omenirea! Rom. 1:16-17

3. Cuvântul “Evanghelie” (Gr., Euaggelion) înseamnă “veste bună”.

a. Aceasta se referă la vestea bună a mântuirii prin Hristos

b. Aceasta implică proclamarea harului lui Dumnezeu oferit prin Isus

c. Este nevoie de un răspuns care implică ascultare – cf. 1Pet. 4:17; 2Tes. 1:7-8

4. O modalitate simplă de a rezuma conținutul “Evangheliei” este prin aceea că ea conține:

a.Fapte de crezut

b. Porunci de împlinit

c. Promisiuni de primit

DISCUŢIE

I. HRISTOS A FOST CRUCIFICAT PENTRU PĂCATELE NOASTRE

A. Esența Evangheliei predicată de Pavel – 1Cor. 15:1-3

B. Așa cum a fost prezis de scripturile Vechiului Testament – Isaia 53:4-6

C. De ce a murit Isus pentru păcatele noastre?

1. Pentru că toți suntem păcătoși! – Rom. 3:23

2. Deoarece plata păcatului este moartea! – Rom. 6:23

D. Dumnezeu L-a oferit pe Fiul Său ca jertfă pentru păcatele noastre! – 1Ioan 4:9-10

II. HRISTOS A FOST ÎNVIAT DIN MORȚI

A. De asemenea, fapt esențial pentru Evanghelia predicată de Pavel – 1Cor. 15:4

B. După cum a proclamat Petru în prima predică a Evangheliei – Fapte 2:22-32

C. După cum au experimentat mulți martori oculari – 1Cor. 15:5-8

D. Învierea lui Isus confirmă îndreptățirea oferită prin cruce! – Rom. 4:24-25

III. HRISTOS A FOST ÎNĂLȚAT CA DOMN ȘI MÂNTUITOR

A. El este acum Domn și Hristos – Fapte 2:33-36

B. El a fost pus ”Cap” peste toate lucrurile – Efes. 1:20-23

C. Toate autoritățile și puterile îi sunt acum supuse Lui – 1Pet. 3:22

D. Dumnezeu a făcut ca Isus să stăpânească peste împărații pământului! – Apoc. 1:5

CONCLUZIE

1. Putem înțelege de ce “Evanghelia lui Hristos” este “o veste bună”?

2. “Faptele de crezut” sunt mesajul iubirii și harului lui Dumnezeu.

3. Ce faci/ai făcut cu “Evanghelia lui Hristos”?

4. Împreună cu apostolul Petru, vă îndemn: “…Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” (Fapte 2:40)

5. Răspundeți așa cum au făcut cei din ziua Cincizecimii (prin credință și botez, Fapte 2:41) și aveți certitudinea că Isus vă va salva și vă va adăuga la biserica Sa! – cf. Fape 2:47