Loading…

Fericirile (lecția 1)

 

CINE VOR FI CETĂȚENII ÎMPĂRĂȚIEI? Matei 5:3-12

INTRODUCERE

1. ”Predica de pe Munte” este considerată ca fiind ”Declarația Împărăției” lui Isus.

2. ”Predica de pe Munte” nu tratează problema mântuirii, însă ea aduce la cunoștință ucenicului și potențialului ucenic modul în care Isus, ca Împărat, ”vede” problemele de etica din viața de zi cu zi.

3. ”Predica de pe Munte” a fost ”esența” mesajului lui Isus: o proclamare a așteptărilor lui Dumnezeu cu privire la modul în care cetățenii Împărăției să trăiască, aceasta în contrast cu felul de viețuire al Evreilor.

4. Cine vor fi cetățenii Împărăției? Care este caracterul cetățenilor Împărăției lui Hristos?

DISCUŢIE

I. SUNT CEI ”SĂRACI ÎN DUH” – Matei 5:3

A. A fi ”sărac în duh” înseamnă a avea o părere umilă/smerită despre tine însuți; exemplificată de vameș, Lc 18:13

B. Opusul celui ”sărac în duh” este cel/cea ”mândru(ă)”

1. Fariseul, Lc 18:11-12

2. Laodiceenii, Apoc 3:17-19

II. SUNT CEI CE ”PLÂNG” – Matei 5:4

A. Așa cum a făcut David după comiterea adulterului cu Batșeba – Ps 51:3-4

III. SUNT CEI ”BLÂNZI” – Matei 5:5

A. Moise cu siguranță nu a fost un om slab sau timid – Exodul 32:19-20; 26-27

B. Dar a fost un om smerit – Num 12:1-3

IV. SUNT CEI ”FLĂMÂNZI ŞI ÎNSETAŢI DUPĂ NEPRIHĂNIRE” – Matei 5:6

A. David, Ps 42:1-2; 19:12-14

B. Pavel, Filip 3:7-15a

V. SUNT CEI ”MILOSTIVI” – Matei 5:7

A. Având un duh iertător față de cei care păcătuiesc împotriva ta

1. Așa cum Isus a avut față de cei care L-au răstignit – Lc 23:34

2. Așa cum Ștefan a avut față de cei care l-au ucis cu pietre – Fapte 7:60

VI. SUNT CEI ”CU INIMA CURATĂ” – Matei 5:8

A. Se referă la cel/cea care este sincer(ă), cinstit(ă), fără ipocrizie

B. O astfel de calitate este necesară pentru a-L vedea pe Dumnezeu, Ps 24:3-5

VII. SUNT CEI ”ÎMPĂCIUITORI” – Matei 5:9

A. Fac efortul de a fi/trăi în pace cu toți oamenii – Rom 12:18-21

B. Ajută pe alții să fie în pace cu Dumnezeu proclamând Evanghelia, Rom 5:1; Efes 6:15

VIII. SUNT CEI ”PRIGONIȚI DIN PRICINA NEPRIHĂNIRII” – Matei 5:10

A. În ce fel, este explicat în v. 11: ocărât, persecutat, calomniat, defăimat pentru numele lui Isus.

B. O astfel de situație îi afectează adesea pe cetățenii Împărăției lui Hristos, Fapte 14:21-22; Filip 1:29-30; 2Tes 3:2

CONCLUZIE

1. Cuvântul ”fericire” înseamnă ”binecuvântare sau bucurie deplină”.

2. În ”fericiri”, Isus prezintă atât natura cât și aspirațiile cetățenilor Împărăției Sale.

3. Fiecare ”fericire” prezintă circumstanțe diferite ale vieții și felul în care creștinii sunt binecuvântați prin credința lor. Prin intermediul acestor opt ”fericiri”, Isus ne învață despre virtuți și valori care vor aduce multe binecuvântări atât în viața aceasta cât și în cea viitoare.