Loading…

Filip Îl predică pe Hristos în Samaria

 

Lecția 6

INTRODUCERE

1. Primele versete ale capitolului 8 din Fapte consemnează începutul unei mari persecuții împotriva Bisericii. Moartea lui Ștefan a reprezentat doar începutul acesteia. ”Porțile persecuției” au fost deschise acum împotriva creștinilor, Fapte 8:1, 3

2. Acum Biserica este obligată să facă ceea ce fusese reticentă în a face, să meargă să predice Evanghelia în regiunile înconjurătoare.

3. În Fapte 1:8, Isus le-a spus clar ucenicilor Săi să privească dincolo de Ierusalim și să ducă Evanghelia în Iudeea, Samaria ”și până la marginile pământului”. Dar până în acest moment, ucenicii lui Isus nu au dus la îndeplinire acestă poruncă.

4. Filip duce Evanghelia samaritenilor. Filip, asemeni lui Ștefan, a fost unul dintre bărbații aleși pentru a sluji în biserica din Ierusalim atunci când au apărut disensiuni cu privire la văduvele eleniste (Fapte 6:5). Filip fost unul dintre cei forțați să fugă de persecuții, acesta ajungând în Samaria.

DISCUŢIE

I. OAMENII

A. Samaritenii erau o nație ”hibridă” de oameni, 2Împ 17:22-24

B. Credeau că Mesia va veni, Ioan 4:25

C. Isus le-a predicat Evanghelia cu zece ani înainte, Ioan 4:28-30, 40-42

D. Isus a spus că Evanghelia va ajunge la ei după Ierusalim și Iudeea, Fapte 1:8

II. PREDICATORUL

A. Nu este un Apostol, ci un Evanghelist, Fapte 21:8; Efes 4:11

B. Evanghelistul este un slujitor al lui Isus Hristos, 1Tim 4:6; 2Tim 4:5

C. Evanghelistul are responsabilitatea să-L predice pe Hristos oamenilor, 1Cor 1:23; 2:2; 3:11 (cf. Matei 16:15-16)

III. OBSTACOLELE

A. Simon, un mag samaritean, Fapte 8:9-11

a. Elima, pe care Pavel l-a întâlnit la curtea lui Sergius Paulus din Pafos, Fapte 13:6-8

b. Exorciștii evrei, pe care Pavel i-a întâlnit la Efes, Fapte 19:13-16

B. Indiferența firească a inimii umane față de religie, Mat 11:16-17; 13:15 (cf. Fapte 8:10-11)

C. Diavolul, care caută întotdeauna să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, 2Cor 11:3-4; 1Tes 3:1-5

CONCLUZIE

1. ”Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul”, dar numai iudeilor, înainte ca unii dintre ei să ajungă în Antiohia Siriei, Fapte 8:4; 11:19-21

2. Filip însă s-a coborât în Samaria unde l-a predicat pe Hristos și a făcut minuni. Samaritenii au crezut și au fost botezați, Fapte 8:12

3. Chiar și Simon s-a supus puterii Duhului Sfânt, putere care i-a eclipsat falsele ”minuni”, Fapte 8:13

4. Cea mai bună metodă de a confrunta ereziile este să proclamăm adevărul Evangheliei și să lăsăm rezultatele în seama lui Dumnezeu!