Loading…

Hristos în voi, nădejdea slavei

 

Coloseni 1:24-29

INTRODUCERE

1. În contextul acestui pasaj, Evanghelia este marea taină și esența acestei taine este Hristos.

2. Binecuvântarea lui Pavel, ”Hristos în voi” este sinonimă cu ”nădejdea slavei”.

3. Hristos ne face glorioși acum prin venirea Lui, care este o garanție a gloriei viitoare. Este o nădejde REALĂ. Este SINGURA noastră nădejde.

4. Aceasta este nădejdea gloriei viitoare. Nu este munca noastră sau devotamentul nostru față de Dumnezeu sau puterea propriei noastre spiritualități. Este prezența lui Isus: ”Hristos în voi”.

DISCUŢIE

I. NĂDEJDEA MÂNTUIRII CREȘTINULUI – Romani 8:23-25

A. Suspinăm și așteptăm cu perseverență slava viitoare.

B. Noi, care avem primele roade ale Duhului Sfânt, ni s-a dat să gustăm gloria viitoare.

C. Împlinirea răscumpărării noastre este ceva încă îndepărtat, totuși nădăjduim prin credință și perseverență, crezând că Dumnezeu este credincios Cuvântului Său și că slava promisă va fi o realitate.

II. BUNA NĂDEJDE A CREȘTINULUI – 2 Tesaloniceni 2:16-17

A. Dragostea divină este adevăratul motiv al tuturor speranțelor noastre de a fi binecuvântați, căci dragostea este veșnică, neschimbată și practică în scopurile sale.

B. Credincioșia lui Dumnezeu în trecut este o garanție a credincioșiei Sale în viitor.

C. Speranța Evangheliei este în învierea trupului și glorificarea finală a acestuia cât și glorificarea sufletului pentru veșnicie. Aceasta a fost ”buna nădejde” pe care o aveau Tesalonicenii.

III. FERICITA NĂDEJDE A CEȘTINULUI – Tit 2:13

A. Atitudinea credinciosului este aceea de a aștepta și de a privi cu nădejde la venirea Domnului. Patriarhii au așteptat prima Sa venire; noi așteptăm a doua venire a Lui.

B. Trebuie să credem că El va reveni chiar dacă nu știm când va fi momentul. Cu toate acestea, trebuie să fim pregătiți pentru El oricând va veni.

C. Credincioșii care așteaptă sunt motivați de o nădejde binecuvântată. Aceasta este ”nădejdea slavei” păstrată pentru noi în ceruri, nădejde care este asociată cu Fiul lui Dumnezeu, pe care îl vom vedea așa cum este.

IV. NĂDEJDEA VIE A CREȘTINULUI – 1 Petru 1:3

A. ”Ne-a născut din nou” este diferit de ”născut din nou” (Ioan 3:3). Ideea lui Petru este că atunci când o persoană este salvată (mântuită), ea este făcută ”o făptură nouă” (2Corinteni 5:17).

B. Ne-am născut din nou la o nădejde vie pentru că avem viață veșnică într-un Mântuitor care El însuși a biruit Moartea.

C. Nu este nădejdea unui păcătos mort, a unui ipocrit fără viață, unul care trăiește doar cu numele dar care este mort, ci a unui credincios viu, făcut cu adevărat viu printr-un duh de viață dat de Hristos.

CONCLUZIE

1. Nădejdea noastră, a creștinilor, ”este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd”, Evrei 11:1-7

2. Doar un copil al lui Dumnezeu poate avea o nădejde adevărată! Efes. 2:12-13