Loading…

Hristos trăieşte în mine

Lecția 6


INTRODUCERE
1. Tema pentru anul 2022-2023 este, ”Hristos trăiește în mine”.
2. Gal 2:20  ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine…”. Acesta este unul dintre cele mai frumoase și mai semnificative versete din Biblie!
3. În mai multe locuri din Biblie se vorbește despre a fi ”răstignit cu Hristos” sau de a ”muri împreună cu Hristos” (Col 2:20; 3:3; 2Tim 2:11). O discuție extinsă pe acest subiect se găsește în Romani 6:3–14.
4. Întrucât niciun credincios nu a fost răstignit literal cu Hristos, sintagma ”răstignit împreună cu Hristos” este una simbolică prin care se exprimă un adevăr spiritual.
5. Pavel spune în versetul 19: ”Căci eu, prin Lege am murit față de Lege…”. Deși Pavel încerca să-i fie plăcut lui Dumnezeu, ținând Legea, el nu a trăit cu adevărat pentru Dumnezeu. Cu cât încerca să respecte Legea, cu atât mai mult vedea că a eșuat. Abia atunci când el a renunțat să mai încerce să obțină neprihănirea prin ”faptele legii” și a acceptat neprihănirea lui Dumnezeu prin credința în Hristos, a început cu adevărat să trăiască pentru Dumnezeu.
6. Ce înseamnă să fii ”răstignit împreună cu Hristos” și ce beneficii putem avea?


DISCUȚIE
I. Nu mai suntem sub pedeapsa păcatului, Mc 7:21-23; Rom 3:10-12, 23; 6:10-14
II. Suntem o făptură nouă, Ioan 1:12-13; 2Cor 5:17; Col 3:9; Efes 4:24
III. Avem o viață nouă, Rom 6:4; Efes 2:2-3; 1Pet 4:1-2; Rom 13:13-14


CONCLUZIE
1. Hristos a murit PENTRU noi, El a murit ca înlocuitor al nostru, El a plătit întregul preț pentru păcatele noastre.
2. Noi am murit CU Hristos, ne identificăm cu El în moartea Sa, astfel El a sfărâmat puterea păcatului din noi.
3. Aceste adevăruri sunt strâns legate de ”nașterea noastră de sus”, de faptul că suntem
mântuiți prin har! Iar ”harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat…” Tit 2:11
4. Ideea de a fi răstignit cu Hristos subliniază unirea noastră cu El și moartea Lui în beneficiul nostru. Noi ne încredem în răstignirea lui Hristos ca plată pentru pedeapsa păcatului nostru și ne bazăm pe puterea Lui pentru a trăi într-un mod care să-i placă lui Dumnezeu.
5. Pe scurt, Galateni 2:20 ne spune cum am scăpat de pedeapsa păcatului pentru a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu. Faptul că am fost ”răstigniți împreună cu Hristos” ar trebui să ne motiveze mult în noua viață de credință. Regăsindu-ne în această stare de har, avem puterea de a spune ”NU” păcatului și ”DA” lui Dumnezeu.