Loading…

Îl poți sluji pe Dumnezeu cu succes (lecția 2)

 

INTRODUCERE:

Puterea lui Dumnezeu poate lucra în viața ta.

Iosua 1:7, 8 – Toți oamenii doresc să reușească într-un anumit domeniu: afaceri, relații de familie, muzica, atletism, politică, educație, etc. Dumnezeu i-a promis lui Iosua că poate avea succes în cea mai importanta activitate din viața lui: să-L slujească pe Dumnezeu.

2. Oamenii astăzi au nevoie de asigurări (încurajări) că pot reuși să fie corecți (drepți) cu Dumnezeu.

a. Oamenii care nu sunt creștini sunt uneori copleșiți de sacrificiile pe care creștinii trebuie să le facă, lucrarea pe care trebuie s-o facă, schimbarea obiceiurilor. Ei devin atât de descurajați că nici măcar nu mai încearcă.

b. Creștinii pot deveni descurajați în timp ce încearcă să trăiască pentru Dumnezeu si descoperă ca au eșuat în unele zone. Unii renunță în totalitate. Alții pretind a-L sluji pe Dumnezeu în timp ce trăiesc în păcat și se scuză spunând că nu se poate realiza ceea ce spune Biblia.

3. Scopul acestui studiu este de a arăta că Dumnezeu ne-a oferit toate binecuvântările de care avem nevoie pentru ca noi să-L slujim cu succes pentru a primi viața veșnica (2 Pet.1:3-4).

DISCUTIE:

I. Ce metode folosește Dumnezeu pentru a ne oferi această putere?

1. Această putere nu ne face nici un bine dacă nu știm cum s-o obținem. Pe măsură ce studiem înțelegem că toate acestea necesita un efort din partea noastră. Sunt condiții pe care trebuie să le îndeplinim pentru a beneficia de puterea lui Dumnezeu.

A. Există putere în sângele lui Isus.

a. 1 Corinteni 1:18,23, 24 – Puterea lui Dumnezeu este cuvântul crucii, mesajul lui Hristos răstignit.

b. Evrei 7:25; 9:14 – sacrificiul lui Isus poate să mântuiască în chip desăvârșit. “Exista putere în sângele lui Hristos.” Dar această putere este condiționată. Pentru a o primi, tu trebuie să te pocăiești și să fii botezat. Dacă păcătuim, noi trebuie să ne pocăiam și să ne rugăm (Fapte 8:22; 1 Ioan 1:9).

B. Există putere în Scripturi.

a. Romani 1:16 – Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire.

b. 1 Corinteni 1:18 – Cuvântul crucii este puterea lui Dumnezeu.

c. Efeseni 6:13-17 – Fiecare element din armura lui Dumnezeu este legat în mod direct sau în mod indirect de Cuvânt: coapsele încinse cu adevărul, picioarele încălțate cu Evanghelia, sabia Duhului care este Cuvântul.

1. Mai mult, Scripturile sunt implicate în fiecare domeniu în care avem nevoie de putere: ele reprezintă baza cunoașteri și credinței, ele ne spun cum să devină copii ai lui Dumnezeu, ele ne întăresc pentru a depăși ispita și ne mângâie în necazuri (Mat. 4:4, 7, 10; Rom. 15:4).

2. Iosua 1:7, 8 – Pentru a avea succes în lucrarea lui Dumnezeu, Iosua a trebuit să mediteze asupra legii lui Dumnezeu. Din nou, puterea Cuvântului este condiționată. Trebuie să studiem și să urmăm Cuvântul pentru a putea beneficia de puterea pe care o oferă.

 

3. Iacov 1:21-25; Fapte 18:27, 28; 20:32; Rom. 15:14; 2 Tim. 3:15-17; Evr. 4:12f; 1 Cor. 10: 12f; 16:13.

C. Există putere în rugăciune.

a. Efeseni 6:18 – Există putere în armura lui Dumnezeu, dar noi trebuie s-o luăm prin rugăciune. Trebui să facem cunoscute cererile noastre astfel încât Dumnezeu să poată furniza ceea ce avem nevoie pentru a-I sluji.

b. Psalm 138:3 – ”În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul.”

c. Iacov 5:16 – „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”

1. Nu este nevoie să ne purtăm sarcinile noastre singuri. Noi putem să le dăm lui Dumnezeu. Dar din nou există condiții. Trebuie să ne folosim de puterea rugăciunii.

2. 1 Petru 5:7, 8; Col. 1:9-11; 2 Tes. 1:11; Filip. 4:6-7.

D. Există putere în nădejdea vieții veșnice.

a. 2 Petru 1:8-11 – Dorința de a intra în Împărăția veșnică ne motivează să
facem chemarea și alegerea noastră sigură prin dezvoltarea calităților necesare în viața noastră. În loc de a avea ”deficiențe de vedere”, ar trebui să ținem ochii ațintiți pe obiectivul nostru.

b. 1 Corinteni 9:25 – Obiectivul ne motivează să lucrăm din greu, asemeni sportivilor. Fără o viziune clară a scopului nostru, putem întâmpina dificultăți. Având un obiectiv clar și valoros, suntem puternic motivați să perseverăm.

c. Matei 6:24, 33 – Din nou, exista condiții. Trebuie să nu devenim prea implicați în treburile acestei vieții. Nu putem sluji la doi stăpâni, trebuie să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui.

d. 1 Petru 1:3-5; Fapte 20:32; Iuda 24.

CONCLUZIE:

1. Fapte 10:34, 35 – Dumnezeu nu este părtinitor. În fiecare națiune, cei ce se tem de El și lucrează cu dreptate sunt primiți de El.

2. Oricine poate sluji lui Dumnezeu cu succes. Acest lucru nu este doar pentru ceilalți, este și pentru mine și pentru tine.

3. De ce sunt atunci atât de mulți oameni „învinși” în slujirea lui Dumnezeu? Pentru că ei nu folosesc armura lui Dumnezeu în mod corespunzător! (Efes. 6:10-13)