Loading…

Ilie, 3 lecții de neuitat

1 Împărați 17:1-7

INTRODUCERE

1. Nu avem prea multe detalii despre originea lui Ilie.

2. În Noul Testament, lucrarea lui Ioan Botezătorul este comparată cu lucrarea lui Ilie.

a. Matei11:13-14;17:10-12

b. Luca 1:17

c. Ilie a apărut înaintea lui Isus pe muntele ”schimbării la față”, Matei 17:2-3; Marcu 9:4; Luca 9:30

3. Ilie apare într-un moment în care copiii lui Dumnezeu aveau nevoie de cineva care să ia atitudine pentru ceea ce este drept.

4. Ahab și Izabela erau la putere. Izabela a poruncit moartea tuturor profeților lui Iehova pentru ca Baal să poată fi slujit, 1 Împărați 18:3, 4

DISCUŢIE

I. DUMNEZEU ÎI AUDE ȘI-I SPRIJINĂ PE CEI CREDINCIOȘI

1. Dumnezeu a auzit rugăciunea lui Ilie de a nu mai ploua, 1 Împărați 17:1 a. Iacov 5:17 – eficiența rugăciunii unui om neprihănit.

2. Dumnezeu a avut grijă de Ilie în această perioadă de secetă, 17:1-7

3. Când apele au secat, Dumnezeu I-a dat apă printr-o văduvă, 17:8-16

4. Când fiul văduvei a murit, Dumnezeu L-a înviat prin Ilie, 17: 17-24

5. Dumnezeu astăzi îngrijește de nevoile copiilor Săi, Romani11:2; Matei6:33; Luca 18:29-30; Evrei 13:5, 6; Romani 8:31

II. DUMNEZEU CONFIRMA CUVÂNTUL SĂU CU PUTERE

1. Notați,1Împărați17:24–Învierea fiului văduvei din Sarepta

2. Considerați confruntarea cu profeții lui Baal, 1 Împărați 18:20-40

3. Cuvintele lui Dumnezeu au fost confirmate astăzi, Marcu 16:20; Evrei 2:3, 4; Ioan 20:30, 31

III.PUTEREA LUI DUMNEZEU ASUPRA OMULUI STĂ ÎN CUVINTELE LUI

1. Dumnezeu Îi dovedește acest lucru lui Ilie în Horeb, 1 Împărați 19:1-14 (vs. 12)

2. Romani1:16,17-puterea Evangheliei.

3. 2 Corinteni 4:6-7 – o așa mare comoară într-un vas de lut.

4. Fapte 20:32 – ”…Dumnezeu și Cuvântul harului Său vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți.”

CONCLUZIE

1. Aceste trei lecții pot fi văzute cu ușurință în viața lui Ilie.

a. Dumnezeu Îi aude și-I sprijină pe cei credincioși

b. Dumnezeu confirma Cuvântul Său cu putere

c. Puterea lui Dumnezeu asupra omului stă în cuvintele Lui

2. 1Corinteni 10:11- ”Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.”