Loading…

În Antiohia Pisidiei

 

Lecția 10

INTRODUCERE

1. După ce au trecut prin insula Cipru (Fapte 13:4-12), Pavel și Barnaba au ajuns la Perga în Pamfilia unde Ioan Marcu i-a părăsit și s-a întors la Ierusalim, Fapte 13:13

2. Din Perga, au călătorit până la Antiohia Pisidiei, Fapte 13:14

3. În ziua de Sabat au intrat în sinagogă unde potrivit tradiției li se oferă ocazia de a lua cuvântul, prilej cu care Pavel va predica Evanghelia lui Hristos, Fapte 13:14-15

4. Pavel își începe predica în sinagogă, explicând modul în care Dumnezeu a lucrat pe parcursul istoriei, lucrare care a culminat în persoana lui Isus, Fapte 13:16-41

DISCUŢIE

I. PREDICA LUI PAVEL

A. Contextul istoric/genealogic al lui Isus, vs 17-23

B. Dovada că Isus este Mântuitorul promis, vs 24-37

C. Apelul și avertismentul lui Pavel către iudei, vs 38-41

II. APLICAȚII PRACTICE

A. Lucrarea va continua, chiar dacă unii o vor abandona, 2Tim 4:10; Luca 9:62; Evrei 10:38

B. Fii gata să vorbești, 1Pet 3:15; Efes 6:15; Pro 22:17-18

C. Ia seama la ce vorbești, 2Tim 2:15; 2Cor 2:14-17; 4:2-5

D. Apără-ți credința/adevărul, Iuda 3; Filip 1:27; 1Tim 1:18-19

E. Fiecare om care a auzit Evanghelia răspunde pe deplin de propria sa mântuire, Mat 10:13-15; Rom 10:19-21

CONCLUZIE

1. Ca rezultat al propovăduirii lui Pavel, mulți oameni, atât evrei cât și neamuri, își exprimă interesul pentru Evanghelie, Fapte 13:42-43

2. Invidia creează opoziție (Fapte 13:44-45). În următorul Sabat aproape întreaga cetate este gata să asculte Evanghelia predicată de Pavel, fapt care îi face invidioși pe conducătorii sinagogii deoarece aceștea își pierdeau influența.

3. Pavel și Barnaba, plini de îndrăzneală îi mustră pe iudeii necredincioși, spunându-le că a fost un privilegiu ca acest mesaj să le fie propovăduit mai întâi lor, un privilegiu pe care ei l-au desconsiderat, Fapte 13:46

4. Această respingere din partea iudeilor nu i-a determinat pe Pavel și pe Barnaba să creadă că este ceva rău în ei înșiși. Ca drept urmare, ”Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor şi s-au dus în Iconia.” Fapte 13:51