Loading…

În casa lui Dumnezeu

 

1 Timotei 3:15

INTRODUCERE

1. Numele Bisericii lui Dumnezeu este glorios – “Biserica Dumnezeului celui viu”.

2. Ce este o biserică? Este o adunare; o adunare de oameni credincioși; a oamenilor care cunosc adevărul, îl cred, îl înțeleg și aderă la el.

3. Biserica trebuie să fie locul unde Dumnezeu este prezent. Biserica este casa lui Dumnezeu pentru că: El este Arhitectul, Constructorul, El locuiește acolo, El este onorat acolo și El guvernează acolo.

4. Înconsecință, Biserica lui Dumnezeu are membrii care:

DISCUŢIE

I. RESPECTĂ AUTORITATEA LUI DUMNEZEU

A. Lui Isus, Fiul preaiubit, Îi acordă o atenție deosebită, Mat. 17:5

B. Numele lui Isus este sursa autorității lor, Col. 3:17

C. Niciodată n-o vor lua ”înaintea” învățăturii lui Isus, 2 Ioan 9-11

II. IUBESC LUCRURILE SPIRTUALE

A. Ei caută, mai înainte de toate, Împărăția lui Dumnezeu, Mat. 6:33

B. Ei căută lucruri de sus, Col. 3:1-5

C. Ei caută ”lucrurile care nu se văd”; gloria cerului, 2 Cor. 4:18

III. ÎȘI FOLOSESC ABILITĂȚILE PENTRU GLORIA LUI DUMNEZEU

A. Se străduiesc să-și folosescă abilitățile în interesul Lui, 2 Tim. 2:20-21

B. Se străduiesc să împlinească scopul noii creații în Hristos, Efes. 2:10

C. Se străduiesc să fie ”buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu”, 1 Pet. 4:10-11

CONCLUZIE

1. Noi toți suntem membri ai Bisericii lui Dumnezeu, membri ai ”trupului” lui Hristos, copii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai Împărăției cerurilor, Efes. 2:19

2. Casa lui Dumnezeu trebui să fie sfera slujirii. Biserica este instrumentul Domnului nostru prin care El lucrează, Col. 3:23-24

3. Biserica este ”stâlpul și temelia adevărului”, deoarece îl predică în lume, îl apără și îl transmite din generație în generație până la sfârșitul veacurilor, 2 Tes. 2:15