Loading…

Înălțarea lui Isus

 

Fapte 1:9

INTRODUCERE

1. Doctrina Învierii, fără doctrina Înălțării, ar fi un fragment de Scriptură incomplet, căci întrebarea firească pentru fiecare generație, ar fi: ”Dacă Isus din Nazaret a înviat din morți, unde este El acum?”

2. Fericitul nostru Domn și Mântuitor a plecat de la noi. De pe Muntele Măslinilor, locul în care veșmintele Sale erau îmbibate în propriul sânge, El s-a urcat triumfător pe tronul Său. După ce S-a arătat timp de patruzeci de zile ucenicilor Săi preaiubiți, dându-le nenumărate dovezi că a înviat cu adevărat din morți și dându-le sfaturi utile lucrării pe care urmau s-o ducă la îndeplinire, Isus a fost luat la cer, Fapte 1:3-9

3. Slujirea lui Isus ca Domn și Mântuitor nu s-a încheiat odată cu viața Lui aici pe pământ. Important pentru credința și speranța noastră este ceea ce s-a întâmplat după ce Isus a urcat la cer. Ce s-a întâmplat la Înălțare?

4. Hristos a urcat la ceruri:

DISCUŢIE

I. Ca SLUJITOR, pentru a-și primi binemeritata răsplată, după ce a terminat lucrarea Tatălui Său, Filip 2:5-8; Mar 10:45; Evr 12:2

II. Ca FIU în sânul Tatălui Său. De unde a venit, acolo S-a întors, Mat 3:17; 17:5; Ioan 1:14; 17:5

III. Ca MARE PREOT, să mijlocească pentru poporul Său, cei pentru care și-a vărsat sângele, Evr 5:6; 7:25-27; 9:24; 1Tim 2:5

IV. Ca REGE, să stea pe tronul Său. El este Domnul tuturor, Dan 7:13-14; Fapte 10:36; Efes 1:20-23

CONCLUZIE

1. Înălțarea lui Isus Hristos la ceruri descoperă clar natura Împărăției Sale. Contrar așteptărilor evreilor (și chiar a ucenicilor, Fapte 1:6), lucrarea Domnului nu a fost să ”răstoarne” Roma sau să instaureze o împărăție pământească. Împărăția Lui a fost, este și va fi întotdeauna o Împărăție spirituală/cerească.

2. Ce a însemnat Înălțarea pentru Isus Hristos?

a. Ea a marcat sfârșitul suferințelor Sale pământești, Filip 2:5-7

b. Ea a dovedit că Hristos și-a terminat lucrarea, 2Cor 5:21

3. Înălțarea, înseamnă că Isus a primit ceea ce a meritat. Ca un cuceritor victorios care se întoarce dintr-o țară îndepărtată, Isus domnește acum în ceruri și stă la dreapta Tatălui. Lucrarea Sa, aici pe pământ, s-a încheiat, bătălia s-a sfârțit iar Isus a fost încoronat ca Domn incontestabil al universului.

4. Ce înseamnă Înălțarea pentru noi?

a. Lucrarea de mântuire este completă, Evrei 10:11-12, 14

b. Avem un mijlocitor și Mare Preot în ceruri, Evrei 4:14-16