Loading…

Încercarea credinței lui Avraam

 

Gen. 15:1-6; 22:2; Evr. 11:17-18

INTRODUCERE:

1. O poveste dramatică și emoționantă.

2. Implică un mare test al credinței lui Avraam.

DISCUȚIE:

I. Definiții:

A. ÎNCERCARE: “test, probă, supunerea la anumite condiții care arată caracterul real al unei persoane sau al unui lucru într-o anumită circumstanță particulară”.

B. CREDINȚĂ: “încredere și convingere bazate pe mărturie, siguranță, certitudine”.

C. ÎNCERCĂRILE CREDINȚEI: “instrumentele Divinității prin care este măsurat devotamentul omului față de Dumnezeu”.

II. Pentru a-Și ține promisiunea din Geneza 12:3 a fost necesar ca Dumnezeu:

A. Să-i dea lui Avraam mulți urmași, Gen. 15:5

B. Să-l țină separat de ceilalți, Efes. 2:11-12

C. Să-i dea o țară în care să se dezvolte, Gen. 15:7-8

D. Să le dea o lege – Moise, Ex. 19:5-6; 24:6-8

E. Cel mai important – era necesar să-i dea un fiu! Gen. 15:4; 21:12

III. Credința lui Avraam este testată, Gen. 22:1-2

A. El l-a crezut pe Dumnezeu, credința i-a fost desăvârșită prin fapte, Iacov 2:20-23

B. Ascultarea lui a fost promptă (Gen. 22:3, Psalmul 119:60). Nici o urmă de îndoială.

C. Dimensiunea credinței lui Avraam, Gen. 22:4-5

1. Prin credință, Avraam l-a oferit pe Isaac, Evr. 11:17-19

a. Singurul său fiu (Gen. 22:2, 16). Cf. Ioan 3:16.

b. Cel promis, Gen. 17:19; 21:2, 12

c. Avraam a crezut că Dumnezeu îl putea învia pe Isaac, Evr. 11:19

2. Prin credință, Avraam a făcut ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă.

a. Credința ”vine în urma auzirii”, Rom. 10:17

b. ”Doar prin credința” nu putem fi socotiți neprihăniți, Iacov 2:20-24

CONCLUZIE:

1. Avraam a avut o credință mare!

2. Cât de mare este credința mea?