Loading…

Închinarea ca mod de viață

 

Romani 12:1

INTRODUCERE

1. Suntem predispuși să ne gândim la închinare ca la ceva ce se întâmplă doar într-o ”casă de rugăciune” a creștinilor.

2. Închinarea este un concept mai larg decât acesta. Actele de închinare la care participăm în timpul adunărilor sunt într-adevăr ”o revărsare” de viață de închinare, însă noi trebuie să trăim o viață de jertfire și slujire pentru Dumnezeu, Romani 12:1

3. Tot ceea ce facem este să aducem o jertfă, o ofrandă, pe care o punem la picioarele Domnului Dumnezeului nostru spre slava și lauda Lui.

DISCUȚIE

I. JERTFELE ADUSE ÎN ÎNCHINARE

A. Este ceva ce dăm înapoi lui Dumnezeu, Exodul 23:15; 34:20; Deut. 16:16-17

B. Cum ajungem să stăm înaintea lui Dumnezeu, 2 Timotei 2:19-21

II. VIAȚA CREȘTINULUI ESTE UN ACT DE ÎNCHINARE

A. Creștinul trebuie să fie un bun cetățean, 1 Petru 2:13

B. Copii trebuie să asculte de părinți, Efeseni 6:1

C. Creștinul trebuie să fie un lucrător conștiincios, Efeseni 6:7

D. Creștinul trebuie să facă totul ”ca pentru Domnul”, Coloseni 3:23

E. Creștinul trebuie să facă totul spre slava lui Dumnezeu, 1 Corinteni 10:31

F. Creștinul trebuie să facă ”totul în Numele Domnului Isus”, Coloseni 3:17

III. TREI DIMENSIUNI ALE ÎNCHINĂRII

A. Dimensiunea exterioară (relația cu ceilalți), Romani 14:18, 15:16, Filipeni 4:18

B. Dimensiunea interioară (caracterul personal) Efeseni 5:8-10; 1 Timotei 2:1-3

C. Dimensiunea ascendentă (jertfe prin care Dumnezeu este glorificat), Evrei 13:15-16

CONCLUZIE

1. Închinarea nu este doar un set de acțiuni specifice în care ne angajăm în mod public, ci și o serie de acțiuni care se revarsă dintr-o inimă dedicată și o viață de închinare, Filipeni 4:6-7