Loading…

Încredere sfântă

 

2 Timotei 1:14

Introducere:

1. Băncile au un “fond de garantare” prin care asigură bunurile deponenților.

2. Dumnezeu ne dă mai multe ”garanții”, ”fondul Lui de garantare” este mai sigur.

3. Atitudinea noastră ar trebui să fie una de a “păzi” ce ni s-a încredințat, asumându-ne toate costurile (1 Timotei 6:20; 2 Timotei 1:12, 14).

4. “A încredința” vine de la grecescul ”paratheke” care înseamnă, încredere, se referă la un lucru dat cuiva să fie păstrat cu fidelitate.

Discuție:

I. Încrederea implică propria persoană…

A. Timpul nostru (Psalmul 90:12; Efeseni 5:16; Coloseni 4:5)

B. Abilitățile noastre (Matei 25: 14-30)

C. Sufletul și trupul nostru (Eclesiastul 12:7; Zaharia 12:1; Evrei 12:9)

II. Încrederea implică pe alții…

A. Căsătoria noastră (Geneza 2:18; Proverbe 18:22; 19:14)

B. Copiii noștri (Psalmul 127:3; Proverbe 22:6; 29:15; Efeseni 6:4; Tit 2:4).

C. Evanghelia (2 Timotei 1:14; 2:2).

III. Aplicații:

A. Încrederea ne învață valoarea bunului dat spre încredințare.

B. Încrederea ne învață despre identitatea celui care ”garantează” bunurile încredințate (Dumnezeu). Nimeni nu are dreptul de a modifica modul în care Dumnezeu ”garantează” ce I s-a încredințat.

C. Încrederea ne învață responsabilitatea sfântă, solemnă de a păzi cea ce ni s-a încredințat.

Concluzie:

1. Noi trădăm încrederea lui Dumnezeu atunci când nu reușim să păzim timpul, abilitățile, suflet și trupul nostru.

2. Noi trădăm încrederea lui Dumnezeu atunci când nu reușim să păzim căsnicia, copiii noștri și Evanghelia.

3. Fraților, păziți ce vi s-a încredințat! 4. Încrede-te în Domnul!