Loading…

Îndrăznești să fii ca Daniel?

 

Daniel 1:8-21; 6:1-10

INTRODUCERE

1. Biblia este plină de exemple ale multor oameni evlavioși care sunt vrednici de imitat.

2. O astfel de persoană este Daniel, un om care a obținut preeminență și putere în timpul vieții sale:

a. El a început să fie preeminent printre copiii lui Israel – Daniel 1:3-6

b. El a câștigat preeminența printre înțelepții din Babilon – Daniel 1:17-20

c. El a fost înălțat peste tot Babilonul – Daniel 2:48-49; 5:29

d. El a primit o poziție similară în imperiul Medo-Persan – Daniel 6:1-3, 28

3. Cum a reușit Daniel să ajungă în aceste poziții de autoritate fără să-și compromită viața spirituală?

4. O privire atentă a cărții lui Daniel ne dezvăluie secretul său și ne arată cum putem și noi să reușim fără să ne ”vindem” sufletele.

DISCUŢIE

I. DANIEL A FOST UN OM CARE A AVUT UN SCOP

A. “Daniel s-a hotărât …” – Daniel 1:8

1. Ca tânăr într-o țară păgână, Daniel s-a confruntat cu provocarea de a încălca Legea lui Dumnezeu prin a mânca din bucatele servite la masa împăratului.

2. În ciuda tinereții sale și a presiunilor evidente de a se conforma, Daniel “a hotărât” să respecte Legea lui Dumnezeu indiferent de cost.

3. Datorită dorinței sale de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu ”a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere” – Daniel 1:9

a. Același lucru s-a întâmplat și în cazul lui Iosif – Geneză 39:1-4, 21-23

b. Prin punerea lui Dumnezeu pe primul loc, Dumnezeu L-a binecuvântat pe Iosif într-un mod în care a influențat favorabil și pe alții.

B. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să fie o persoană care să aibă un scop – Matei 6:33

II. DANIEL A FOST UN OM CU PRINCIPII

A. Daniel a refuzat să-și compromită convingerile.

1. Ca tânăr, refuzând să mănânce carnea împăratului sau să bea vinul lui – Daniel 1:8

2. Ca bătrân, refuzând darurile lui Belșațar – Daniel 5:13-17

3. Sub amenințarea persecuției, prin refuzul de a se supune decretului lui Darius – Daniel 6:10

B. Creștinii trebuie să aibă principii – Psalmul 15

III. DANIEL A FOST UN OM LOIAL

A. Oponenții săi nu au putut să-l învinuească de nimic rău.

1. El a fost fără vină în ce privește ”treburile împărăției” – Daniel 6:1-4

2. Aceasta a contribuit la înălțarea sa în poziții de mare responsabilitate și putere.

3. Desigur, loialitatea sa în afaceri a fost legată de:

a. Dumnezeu a fost pe primul loc în viața lui.

b. Și faptul că fiind un om cu principii, a fost un om în care se putea avea încredere.

B. Creștinul, de asemenea, trebuie să fie un om loial și de încredere.

1. Fie că este tânăr sau bătrân – 1 Timotei 4:12; Tit 2:6-8 (vs. 2-3)

2. Fie sclav sau liber – Tit 2:9-10

CONCLUZIE

1. Există ideea falsă că ”a da înainte” în această lume înseamnă că trebuie să te și conformezi practicilor păcătoase ale acestei lumi.

2. Astăzi sunt mulți creștini care demonstrează că atunci când cineva “îndrăznește să fie ca Daniel” poate avea succes fără să-și vândă sufletul.

3. Ce poți spune despre tine?