Loading…

Înșelându-l pe Dumnezeu

 

Iacov 4:4

INTRODUCERE

1. Iac 4:4 – „Suflete preacurvare!…” („Adulteri și adultere…” Fidela). Această exprimare este o mustrare în vocabularul VT. Dumnezeu a vorbit astfel în VT, când poporul Său a fost atras într-o anumită formă de idolatrie, Ier 3:8-9; Eze 6:9; 16:32; 23:37

2. După cum se exprimă Iacov aici (Iac 4:1-3), pofta lor este o formă de idolatrie (cf Col 3:5) cât și prietenie cu lumea.

3. Iacov afirmă că nu putem fi prieteni ai acestui sistem lumesc, rebel și împotrivitor lui Dumnezeu, și în același timp prieteni ai lui Dumnezeu, Mat 6:24

4. Ce este acest adulter spiritual? În conformitate cu acest text, adulterul spiritual se referă la câteva lucruri.

DISCUȚIE

I. PRIETENIA CU LUMEA

A. Fii prietenos, nu prieten cu lumea, 1Cor 15:33; Efes 5:6

B. Nu te ”îndrăgosti” de această lume, 1Ioan 2:15-17; Col 3:1-2

C. N-o iubi mai mult decât pe Dumnezeu, 2Tim 3:1-4, 13; Rom 16:18

II. VRĂȘMĂȘIA CU DUMNEZEU

A. Să fii (trăiești) în păcat, Isa 59:1-4, 7-9; Efes 2:1-2

B. Să ai o gândire lumească, Rom 8:7; Col 1:21

C. Să păcătuiești cu voia, Evr 10:26-27; Num 15:28-31

III. SĂ CEDEZI ÎNAINTEA DIAVOLULUI

A. Isus s-a împotrivit și a biruit, Lc 4:1-13; Evr 12:2-4

B. Folosește armura lui Dumnezeu, Efes 6:11-13; 2Cor 10:3-5

C. Împotrivește-te diavolului! Iac 4:7; 1Pet 5:8-9

CONCLUZIE

1. Iacov 4:4 – ”… Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu?…” Deși Scriptura condamnă o astfel de abordare, totuși oamenii încă se străduiesc să-i slujească lui Dumnezeu cât și lui Mamona și aceasta probabil pentru a „profita de ambele lumi”.

2. Poftele lumești și trupești duc la acea stare ”maladivă” care ne va împiedica pe oricare dintre noi să avem o inimă plină de mulțumire și apreciere față de Dumnezeu. Acestă poftă va duce până la excluderea rugăciunii și afecțiunii noastre față de Dumnezeu.

3. Suntem oameni ai lui Dumnezeu? Să realizăm atunci apropierea și sacralitatea relației noastre cu El. Dumnezeu nu va permite vreunei alte ființe sau obiect să împărtășească împreună cu El ”tronul inimii” noastre, ci El dezaprobă orice încercare de acest fel.

4. Creștinul trebuie să se elibereze de prietenia lumii și să se supună lui Dumnezeu, ”închizând” astfel ușa diavolului, Efes 4:27 – ”… nu dați prilej diavolului.”