Loading…

Insuflarea Bibliei

2 Timotei 3:16, 17

Introducere:

1.Tema acestui an este despre revenire asupra lucrurilor fundamentale, lucru ce ne va ajuta să:
a. Să fim deplini încredințați în Dumnezeu – 2Timotei 3:14
b. Să ne cercetăm, să vedem cât de aproape sau departe suntem de Dumnezeu – 2Tim 2:15
c. Să fim pregătiți să răspundem oricui de nădejdea care este în noi – 1Pet. 3:15

2. Un lucru frecvent întâlnit în aceste vremuri, este că oamenii tind să conteste Biblia ca și  Cuvânt revelat al lui Dumnezeu; ce este dezamăgitor este că și unii creștini, în necredința lor, ajung să facă astfel de afirmații, punând la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu.

3. Deci, dacă ne-ar întreba cineva astăzi, este Biblia insuflată de Dumnezeu? Probabil ca răspunsul nostru ar fi, da. Dar ce argumente vom oferi pentru a ne face înțeleși?

I. Unicitatea Bibliei

1.Biblia conține 66 cărți scrise – 39 cărți V.T și 27 cărți N.T

2.Biblia este scrisa pe o perioadă de peste 1.600 ani

3.Pe o perioada de 40 de generații

4.De aproximativ 40 de autori din toate categoriile sociale, de exemplu:

Moise – lider politic format în școlile din Egipt;
Petru – pescar;
Solomon – rege;
Amos – păstor;
Matei – colector de taxe;
Iosua – general militar;
Pavel – producător de corturi și rabin;
Neemia – paharnicul unui rege;
Daniel – premier;
Luca – medic;

5.Biblia fiind scrisa in locuri diferite, in ere diferite

Moise – în pustie
Ieremia – într-o temniță
Daniel – pe un deal și într-un palat
Pavel – în interiorul zidurilor închisorii
Luca – în timp ce călătorea
Ioan – în exil pe insula Patmos

6.Scrisă în locuri diferite, pe 3 continente: Asia, Africa, Europa.

7.Scrisă în trei limbi: Ebraică, Aramaică si Greacă (astăzi în toate limbile pământului).

8.Biblia dezbate teme precum :

a. Originea omului și a universului;
b. Natura lui Dumnezeu;
c. Natura păcatului și mântuirea omului;

9.Biblia are armonie și continuitate

a. Paradisul pierdut din Geneza, devine paradisul câștigat din cartea Apocalipsei
b. Poarta spre pomul vieții este închisă în Geneza, dar deschisă pentru totdeauna în Apocalipsa.

10.Exercițiu:

a. Dacă am lua astăzi, nu 40 de oameni ci 10, din domenii diferite, generații diferite, continente diferite, limbi diferite și i-am pune sa scrie despre același lucru, care credeți ca ar fi rezultatul?

b. Vă imaginați ce mulțime de idei si concepții am aduna? Toate ar fi lipsite de sens si armonie.

11.Mai mult de atât, Biblia ne demonstrează că este Cuvântul revelat prin lucruri descoperite înaintea omului si a tehnologiei:

 1. Cerul și Pământul – Isaia 40:21,22
 2. Curenții din mări – Psa. 8:8
 3. Izvoarele din mări – Iov 38: 16
 4. Toți oamenii au ieșit dintr-un singur om – Fapte 17:26

Toate aceste descoperiri pe care omenirea le-a atins acum aproximativ 200 ani, Dumnezeu vorbea de ele cu mult timp înainte.

12.Dumnezeu a revelat cuvântul Său înainte de a se întâmpla–Isaia 41:21-24; 46:8-11; Fap1:7

 1. Căderea Babilonului a fost transmis cu 200 ani înainte de a se produce – Isaia 13:17-20.
 2. Căderea Ninivei, cu pustiirea totală – Tefania 2:13-15
 3. Căderea Tirului – Ezechiel 26:1-5

Acestea sunt doar câteva argumente de a vedea că Biblia este Cuvântul revelat al lui Dumnezeu și sunt de necontestat.

II. Dumnezeu a transmis Cuvântul Său (Biblia)

 1. Prin Proroci – 2 Samuel 23:2; Ieremia 1:9; Isaia 7:14 ( Evrei1:1)
 2. Prin Fiul – Evrei 1:2; Ioan 12:49
 3. Prin Apostoli – Fapte 2:3,4; 1Corinteni 14:37
 4. Prin scrieri – Efes 3:1-5.

III. Domnul Isus

 1. Domnul Isus a îndreptat oamenii spre Scripturi – Ioan 5:39
 2. A vorbit despre fidelitatea Scripturii – Ioan 10:35
 3. A confirmat scriitorii Scripturilor – Luca 24:44-46
 4. A împlinit Scripturile – Matei 5:17,18

IV.Ce rol are Cuvântul insuflat de Dumnezeu (Biblia) pentru viața noastră?

 1. Învăța
 2. Mustră
 3. Îndreptă
 4. Oferă înțelepciune în neprihănire;
 5. Pentru a ne face desăvârșiți și destoinici în orice lucrare buna.

Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa învețe, sa mustre, sa îndrepte, sa dea înțelepciune in neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu sa fie desăvârșit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna. 2Timotei 3:16,17

Concluzii:

1.Biblia demonstrează insuflarea sa de către Dumnezeu prin : Scriere (acuratețe și armonie); Știință (înainte ca omul să descopere); Revelare ( înainte ca lucrurile să se întâmple)

2.Dumnezeu a transmis Cuvântul Său, prin Proroci, Fiul, Apostoli, Scrieri.

3.Cuvântul Său are un rol esențial în viața noastră de a ne face desăvârșiți și de a ne conduce la mântuire.