Loading…

Învierea lui Isus (lecția 2)

 

1Corinteni 15:17-19

INTRODUCERE

1. Există un scop pentru care Isus Hristos a înviat din morți și există o putere pusă la dispoziția noastră prin învierea Sa. Trebuie să cunoaștem atât scopul, cât și acestă putere pentru ca noi să ne bucurăm pe deplin de relația noastră cu Dumnezeu și de binecuvântările pe care El ni le oferă în lume aceasta, dar mai ales, în ”veacurile viitoare”, Efes 2:7

2. Acesta este motivul pentru care învierea lui Hristos este atât de importantă pentru Creștini: creștinismul nu este o religie bazată pe principii abstracte. Creștinismul este o relație cu un Mântuitor viu, un Mântuitor pe care îl putem cunoaște, un Mântuitor care ne dă viață și ne dă putere.

3. În această lecție vom trece în revistă semnificația învierii lui Isus Hristos pentru Creștini.

DISCUŢIE

I. DACĂ HRISTOS A ÎNVIAT…

A. SE CONFIRMĂ NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ, Rom 4:24-25

1. Isus a afirmat că sângele Lui ”se varsă… spre iertarea păcatelor.” – Mt 26:28

2. Înviindu-L pe Isus din morți, Dumnezeu a acceptat sacrificiul Său ca jertfă pentru păcatele noastre! – Rom 8:33-34 (cf. Rom 4:25)

B. SE ARATĂ PUTEREA DATĂ CREȘTINILOR, Efes 1:18-20

1. Putere arătată pentru convertirea noastră – Col 2:11-12; 1Pet 3:21

2. Putere arătată pentru a trăi o viața de credință – Rom 8:11-13; Filip 2:12-13; 4:13; Efes 3:20; 6:10

C. AVEM SPERANȚĂ PENTRU ÎNVIEREA NOASTRĂ, 1Pet 1:3

1. Învierea Sa ne dă nădejde – 1Pet 1:21

2. Nădejdea învierii celor credincioși! – 1Tes 4:13-14

D. EL REVENDICĂ LOIALITATEA NOASTRĂ TOTALĂ, Rom 14:9

1. El a fost înviat și apoi înălțat pentru a deveni Domnul nostru – Fapte 2:32-36; Efes 1:20-23

2. Viața și slujirea noastră îi aparțin Lui – Rom 14:7-8; 2Cor 5:15

CONCLUZIE

1. Învierea lui Isus este un mesaj de mântuire pentru toți cei pierduți; este un mesaj de speranță pentru toți cei care au eșuat într-un fel sau altul; este un mesaj de credință pentru cei care au renunțat; este un mesaj de bucurie și pace pentru cei care se scufundă în disperare; este un mesaj al compasiunii lui Hristos față de întreaga omenire; este un mesaj despre cine este Hristos!

2. Isus este Regele înviat care a biruit moartea, recunoscut de ucenicii Săi, validat de Scriptură și înscăunat peste toată creația. Acest adevăr al învierii ne schimbă credința, teologia și viața. Învierea nu este doar o doctrină, este un adevăr care trebuie să ne transforme în oamenii creați de Dumnezeu dupa chipul și asemănarea Sa.

3. Fără înviere nu avem creștinism! Fără înviere, creștinismul este doar un alt sistem etic.