Loading…

Iosif (lecția 2)

 

Geneza 37:1 – 50:26

INTRODUCERE

Text: Geneza 39:1-41:36

1. Vezi introducerea la partea 1.

DISCUȚIE

I. IOSIF CA SCLAV ÎN EGIPT

A. ”Mai mare” peste casa lui Potifar.

1. Binecuvântat de Dumnezeu, Iosif a găsit trecere înaintea lui Potifar – Geneza 39:1-6

2. Iosif a fost ispitit de soția lui Potifar – Geneza 39:6-20

a. A încercat zi de zi să-l seducă – vs. 10

b. El s-a opus, din credincioșie față de Potifar și Dumnezeu – Geneza 39:8-9

B. Supraveghetor în închisoarea faraonului Egiptului.

1. Binecuvântat de D-zeu, Iosif este favorizat de păzitorul închisorii – Geneza 39:21-23

2. Interpretează visele – Iosif este uitat în temniță – Geneza 40:1 – 41:36

a. El interpretează visele paharnicului și ale brutarului

i. Recunoașterea lui Dumnezeu ca interpret – Geneza 40:8

ii. Visele sunt împlinite iar Iosif a fost uitat – Geneza 40:20-23

b. El interpretează visele lui Faraon – Geneza 41:16, 25, 32 (33-36)

II. APLICAȚII

A. Binecuvântările și harul lui Dumnezeu sunt cu oamenii Săi peste tot, chiar și în cele mai dure încercări, Prov. 14:35, Prov. 17:2, Prov. 22:29, Prov. 27:18.

1. Harul, chibzuința și loialitatea câștigă inimile oamenilor mari pentru a se încrede în străini, mai degrabă decât în ai lor.

B. Când avem binecuvântări din abundență avem parte și de ispite. Când vine ispita trebuie să-i rezistăm cu un puternic și hotărât NU și să ne retragem cu grijă din sfera ei. – Ecl. 7:26; Prov. 6:32-33; 2Tim. 2:22; 1Pet. 2:11.

C. Visele acestea pot fi considerate revelații divine având ca scop în a-i avertiza, mustra și învăță pe oameni, Iov 33:14-18.

  1. Astăzi, Dumnezeu vorbește omului prin Cuvânt, Isaia 55:11; 2 Tim. 3:16-17; Evr. 4:12; Rom. 1:16-17.

D. Aceasta era natura umană! Oamenii sunt predispuși să uite și să neglijeze în prosperitate pe

cei care au fost însoțitorii lor în adversitate, Ecl. 9:14-16; Deut. 6:10-12; 1 Cor. 11:23-25.

CONCLUZIE

1. În povestea vieții lui Iosif, vedem valoarea unui om (caracterul lui Iosif).

a. Concentrat în credință și încredere în Dumnezeu.

b. Devotat să slujească lui Dumnezeu și omului cu onoare și responsabilitate.

c. Nu a îngăduit în a fi descurajat de ura, trădare și uitarea (nerecunoștința) altora.

d. Ce învățam din această perioadă a vieții lui Iosif? În întunericul – suferinței (Iosif exilat); al încercării (Iosif ispitit); al nedreptății (Iosif întemnițat) – întotdeauna apare o lumină pentru cei credincioși și cu inima curate.